REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny

2019-12-27 13:49
publikacja
2019-12-27 13:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 23/2019 – Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż 27 grudnia 2019 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2020 r., które są tożsame z założeniami opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r. z 3 grudnia 2019 r.

W przesłanym piśmie KNF poinformowała ponadto o wysokości dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, który wynosi 0,10 p.p.

Wysokość ww. narzutu, określona przez KNF w styczniu 2019 r., wynosiła 0,66 p.p.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 23/2019 – PFSA letter about the amount of an additional
add-on related to Bank’s sensitivity to the adverse macroeconomic
scenarioLegal basis:Article 17.1 MAR RegulationContents
of the Report:The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”)
hereby reports that on 27 December 2019 it received the letter from the
Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) referring to the
criteria for the commercial banks dividend policy in 2020 which are
identical to criteria published on 3 December 2019 in the PFSA statement
of the supervisory body regarding the criteria for the dividend policy
of commercial banks, cooperative and associative banks, insurance and
reinsurance companies in 2020.Furthermore, PFSA in this letter
informed about an additional add-on related to Bank’s sensitivity to the
adverse macroeconomic scenario in the amount of 0.10 p.p.The
amount of above-mentioned add-on, determined by the PFSA in January
2019, was equal to 0.66 p.p.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-27 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki