REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy

2020-03-26 14:14
publikacja
2020-03-26 14:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 14/2020 – Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 26 marca 2020 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) pismo dotyczące wypłaty przez banki dywidendy.
W piśmie tym KNF wskazuje, że mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, KNF oczekuje, że banki - niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań - zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 14/2020 – Polish Financial Supervision Authority letter
concerning dividend paymentLegal basis:Article 17(1) of the
MARContent of the Report:The Management Board of PKO Bank
Polski S.A. informs that on 26 March 2020 the Bank received the letter
from the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) concerning bank
dividend policy.In this letter the PFSA indicates that, in light of
the current situation related to the epidemic in Poland and possible
further economic negative consequences as well as their expected impact
on the banking sector, PFSA expects that banks - regardless of actions
already taken in this respect - will retain all profit generated in
previous years.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki