Pismo KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Pismo KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 20/2019 – Pismo KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 12 listopada 2019 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleciła Bankowi przestrzeganie dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w niższej niż dotychczas wysokości.

KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 0,36 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie”). Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,27 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

Do chwili otrzymania powyższego pisma, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej Banku, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,42 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,31 p.p.), o czym Bank informował w raporcie nr 31/2018.

Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 20/2019 – PFSA letter imposing on PKO Bank Polski S.A. the
amount of an additional capital requirement for the Bank’s GroupLegal
basis:Article 17.1 MAR RegulationContents of the Report:The
Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) reports that on 12
November 2019 received the letter from the Polish Financial Supervision
Authority (“PFSA”) concerning imposing on the Bank the amount of an
additional capital requirement over the amount calculated in accordance
with the appropriate legal provisions for the Bank’s Group, in lower
than previously established amount.The PFSA imposed on the Bank
the additional capital requirement covering the risk of the foreign
currency mortgage loans for households at amount 0.36 p.p. for the
Bank’s Group, over the amount of total capital ratio. The amount of the
required total capital ratio is described in the article 92 item 1
letter c of the regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament
and of the Council on prudential requirements for credit institutions
(“Regulation”). The additional capital requirement should be covered at
least in 75% by Tier 1 funds, equivalent to own funds requirement of
0.27 p.p. over the amount of Tier 1 funds, calculated in accordance with
article 92 item 1 letter b of the Regulation.Until receiving the
above-mentioned letter, the Bank was obliged by the PFSA to maintain own
funds for the coverage of additional capital requirement covering the
risk of the above-mentioned mortgage loans for the Bank’s Group at the
level of 0.42 p.p., which consisted of at least 75% of Tier 1 capital
(equivalent to 0.31 p.p.). The Bank informed about this fact in the
report No. 31/2018.The Bank fulfills the PFSA requirement
related to the minimum capital adequacy ratios on both the standalone
and consolidated levels.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.