REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PKOBP (PKO BP SA): Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

2021-12-03 19:14
publikacja
2021-12-03 19:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 43/2021 – Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") z 2 grudnia 2021 r., w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL", ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

BFG określił docelowy wymóg MREL dla Banku w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,80% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko "TREA" i 5,91% miary ekspozycji całkowitej "TEM". Wymogi te muszą zostać spełnione na koniec 2023 r.

Dodatkowo BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL, które:
• w relacji do TREA wynoszą: 12,02% na koniec 2021 roku i 13,91% na koniec 2022 roku, oraz
• w relacji do TEM wynoszą: 3,00% na koniec 2021 roku i 4,46% na koniec 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 43/2021 – Letter of the Bank Guarantee Fund on determining
the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)
for PKO Bank Polski S.A.


Legal basis:


Article 17. 1 of the MAR Regulation


The Report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") informs that the
Bank received a letter from the Bank Guarantee Fund ("BGF") dated 2
December 2021, regarding the minimum level of own funds and eligible
liabilities subject to write down or conversion ("MREL", the minimum
requirement for own funds and eligible liabilities).


The BGF set the target MREL requirement for the Bank based on
consolidated data at the level of 15.80% of the total risk exposure
amount ("TREA") and 5.91% of the total exposure measure (“TEM”). These
requirements must be met at the end of 2023.


Additionally, the BGF has set MREL interim objectives which:


• in relation to TREA are: 12.02% at the end of 2021 and 13.91% at the
end of 2022, and


• in relation to TEM are: 3.00% at the end of 2021 and 4.46% at the end
of 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu Banku
2021-12-03 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki