REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

2019-11-06 11:08
publikacja
2019-11-06 11:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-06
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 18/2019 – Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”).

Określona dla Banku na poziomie skonsolidowanym wysokość MREL wynosi 14,376% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem („TLOF”), co odpowiada 22,807% kwoty ekspozycji na ryzyko („TRE”). MREL określony dla Banku na podstawie danych jednostkowych wynosi 13,726% TLOF, co odpowiada 23,014% TRE. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty na 31 grudnia 2022 r. BFG wyznaczył liniową ścieżkę dojścia do limitu: odpowiednio na koniec 2020 oraz 2021 r. wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi 11,002% i 12,689% na poziomie skonsolidowanym oraz 10,524% i 12,125% na poziomie jednostkowym.

MREL został wyznaczony na podstawie danych według stanu na 31 grudnia 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 18/2019 - Letter from the Bank Guarantee Fund on establishing
the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)
for PKO Bank Polski S.A.Legal basis:Article 17. 1 of the MAR
RegulationReport content:The Management Board of PKO
Bank Polski S.A. ("Bank") informs that it received a letter from the
Bank Guarantee Fund ("BGF") regarding the minimum level of own funds and
eligible liabilities ("MREL").The MREL requirement set
for the Bank on the consolidated level is 14.376% of the sum of own
funds and total liabilities ("TLOF"), which corresponds to 22.807% of
the total risk exposure ("TRE"). The MREL determined for the Bank based
on standalone data is 13.726% of TLOF, which corresponds to 23.014% of
TRE. This requirement should be met by December 31, 2022. BGF set a
linear path to reach the limit and at the end of 2020 and 2021,
respectively, the MREL requirement in relation to TLOF is 11.002% and
12.689% on the consolidated level and 10.524% and 12.125% on the
standalone level.MREL was calculated based on data as at
December 31, 2018.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-06 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki