REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12 maja 2022 r.

2022-05-26 18:05
publikacja
2022-05-26 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Odpowiedzi_na_pytania_akcjonariuszy_zadane_na_ZWZ_12.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Answers_to_the_questions_of_shareholders_raised_at_the_AGM_12_May_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12 maja 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 13/2022 – Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. publikuje odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych na pytania akcjonariuszy, zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 12 maja 2022 r.

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy znajdują się w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane na ZWZ_12.05.2022.pdfOdpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane na ZWZ_12.05.2022.pdf Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas ZWZ
Answers to the questions of shareholders raised at the AGM_12 May 2022.pdfAnswers to the questions of shareholders raised at the AGM_12 May 2022.pdf Answers to the questions of shareholders raised at the AGM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 13/2022 – Answers to shareholders’ questions raised at the
Annual General Meeting on 12 May 2022

Legal basis:


Paragraph 19.1.12 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information published by issuers of
securities and on conditions under which such information may be
recognized as being equivalent to information required by the
regulations of law of a state, which is not a member state

The report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A., acting pursuant to the
Article 428 § 5 of the Commercial Companies Code, publishes answers to
the questions raised by shareholders at the Annual General Meeting on 12
May 2022.


The answers are provided in the attached file.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu Banku
2022-05-26 Marcin Eckert Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki