REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 sierpnia 2020 r.

2020-09-04 15:27
publikacja
2020-09-04 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Odpowiedzi_na_pytania_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Answers_to_shareholder’s_questions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 31/2020 – Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. publikuje odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych na pytania jednego z akcjonariuszy, zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 26 sierpnia 2020 r.

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza znajdują się w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza.pdfOdpowiedzi na pytania akcjonariusza.pdf Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas ZWZ
Answers to shareholder’s questions.pdfAnswers to shareholder’s questions.pdf Answers to shareholder’s questions raised at the AGM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 31/2020 – Answers to shareholder’s questions raised at the
Annual General Meeting on 26 August 2020

Legal basis:


Paragraph 19.1.12 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information published by issuers of
securities and on conditions under which such information may be
recognized as being equivalent to information required by the
regulations of law of a state, which is not a member state

The report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A., acting pursuant to the
Article 428 § 5 of the Commercial Companies Code, publishes answers to
the questions raised by a shareholder at the Annual General Meeting on
26 August 2020.


The answers are provided in the attached file.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki