REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

PKOBP (PKO BP SA): Decyzja o niekontynuowaniu prac zmierzających do przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz rezygnacji z wykonania opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych

2022-08-01 19:27
publikacja
2022-08-01 19:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Decyzja o niekontynuowaniu prac zmierzających do przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz rezygnacji z wykonania opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 17/2022 – Decyzja o niekontynuowaniu prac zmierzających do przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz rezygnacji z wykonania opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych


Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 8/2022 z 26 kwietnia 2022 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 1 sierpnia 2022 r. zdecydował o niekontynuowaniu prac zmierzających do emisji przez Bank obligacji podporządkowanych w formacie obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu, jak również o rezygnacji z wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 wyemitowanych przez Bank 28 sierpnia 2017 r.

Decyzja wynika z niesprzyjającej tego typu emisjom sytuacji rynkowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 17/2022 – Decision not to continue work on issuing
subordinated bonds and resignation from execution of a call option in
relation to the issued subordinated bonds
Legal basis:

Article 17.1 of MAR – confidential information

The report:

In reference to the report No. 8/2022 of April 26, 2022, the Management
Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) announces that on August 1,
2022 it decided not to continue the work aimed at the issue of
subordinated bonds in the form of subordinated bonds with a ten-year
maturity as well as to resign from the early redemption of subordinated
bonds of the OP0827 series issued by the Bank on August 28, 2017 (call
option).

The decision results from the unfavorable market situation for this type
of issues.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki