Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za 2017r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za 2017r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 21/2018: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za 2017r.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 18 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) podzieliło zysk netto osiągnięty w 2017r. w wysokości 2.774 mln złotych w następujący sposób:
1) na dywidendę dla akcjonariuszy 687,5 mln złotych,
2) na kapitał zapasowy 2.050 mln złotych,
3) na kapitał rezerwowy 36,5 mln złotych.

Bank wypłaci dywidendę z zysku netto za 2017r. w wysokości 0,55 zł brutto na jedną akcję. Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1.250 mln akcji wyemitowanych przez Bank.
ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 8 sierpnia 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 22 sierpnia 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 21/2018 – Decision of the PKO Bank Polski S.A. Annual
General Meeting on profit appropriation for 2017Legal basis:§
19.2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on
current and periodic information published by issuers of securities and
on conditions under which such information may be recognised as being
equivalent to information required by the regulations of law of a state
which is not a member stateThe report:The Management Board of
PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) announces that on 18 June 2018, the Annual
General Meeting (“AGM”) of the Bank, has divided the 2017 net profit in
the amount of PLN 2,774 mn in the following way:1) for the
shareholder dividend PLN 687.5 mn,2) for the supplementary capital
PLN 2,050 mn,3) for reserve capital PLN 36.5 mn.The Bank
shall pay the dividend from 2017 net profit in the amount of PLN 0.55
gross per each share. All 1,250 mn shares issued by the Bank are
dividend eligible. The AGM set the dividend date on 8 August 2018, and
the dividend payment date on 22 August 2018.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-18 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl