Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-22
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 28/2018 – Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 22 października 2018 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w której KNF zaleciła Bankowi przestrzeganie dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w niższej niż dotychczas wysokości.
KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 0,47 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie”). Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,35 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna.
Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,66 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,50 p.p.), o czym Bank informował w raporcie nr 42/2017.
Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 28/2018 – PFSA decision imposing on PKO Bank Polski S.A. the
amount of an additional capital requirementLegal basis:Article
17.1 MAR RegulationContents of the Report:The Management Board
of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) reports that on 22 October 2018
received the decision of the Polish Financial Supervision Authority
(“PFSA”) concerning imposing on the Bank the amount of an additional
capital requirement over the amount calculated in accordance with the
appropriate legal provisions, in lower than previously established
amount.The PFSA imposed on the Bank the additional capital
requirement covering the risk of the foreign currency mortgage loans for
households at standalone level at amount 0.47 p.p., over the amount of
total capital ratio. The amount of the required total capital ratio is
described in the article 92 item 1 letter c of the regulation (EU) No
575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential
requirements for credit institutions (“Regulation”). The additional
capital requirement should be covered at least in 75% by Tier 1 funds,
equivalent to own funds requirement of 0.35 p.p. over the amount of Tier
1 funds, calculated in accordance with article 92 item 1 letter b of the
Regulation.Based on the Banking Law, the PFSA decision is final and
immediately in force.Until receiving the above-mentioned decision,
the Bank was obliged by the PFSA to maintain own funds for the coverage
of additional capital requirement covering the risk of the
above-mentioned mortgage loans at the level of 0.66 p.p., which
consisted of at least 75% of Tier 1 capital (equivalent to 0.50 p.p.).
The Bank informed about this fact in the report No. 42/2017.The Bank
fulfills the PFSA requirement related to the minimum capital adequacy
ratios on both the standalone and consolidated levels.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-22 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl