Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2017

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-16
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2017
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 60/2016 – Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2017


Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.”) niniejszym informuje o datach przekazywania raportów okresowych za rok 2017:

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2017 r. – data przekazania raportu: 22 maja 2017 r.,

- skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2017 r. – data przekazania raportu: 28 sierpnia 2017 r.,

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2017 r. – data przekazania raportu: 13 listopada 2017 r.,

- raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. – data przekazania raportu: 12 marca 2018 r.,

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. - data przekazania raportu: 12 marca 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report 60/2016 – Dates of periodical reports release for 2017 by PKO Bank Polski S.A.Legal basis:Paragraph 103.1 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent (the “Regulation”)Content of the report: The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the “PKO Bank Polski S.A.”) hereby informs of the dates of periodical reports release for 2017:- consolidated quarterly report of PKO Bank Polski S.A. Group for the 1st quarter 2017 – date of release: 22 May 2017 - consolidated semi-annual report of PKO Bank Polski S.A. Group with condensed stand-alone semi-annual financial statements for the 1st half 2017 – date of release: 28 August 2017- consolidated quarterly report of PKO Bank Polski S.A. Group for the 3rd quarter 2017 – date of release: 13 November 2017 - annual report of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2017 – date of release: 12 March 2018- consolidated report of PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2017 – date of release: 12 March 2018.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-16 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl