REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2022 r.

2022-01-05 17:11
publikacja
2022-01-05 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 1/2022 – Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1) raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku („GKB”) za rok kończący się 31 grudnia 2021 r. - 24 lutego 2022 r.,
2) skonsolidowany raport kwartalny GKB za I kwartał 2022 r. – 19 maja 2022 r.,
3) skonsolidowany raport półroczny GKB wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2022 r. – 18 sierpnia 2022 r.,
4) skonsolidowany raport kwartalny GKB za III kwartał 2022 r. – 10 listopada 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 1/2022 – Release dates of periodic reports by PKO Bank Polski
S.A. in 2022

Legal basis:


Paragraph 80.1 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March
2018 on the current and periodic information published by issuers of
securities and the conditions for considering as equivalent the
information required by law of a non-member state


Content of the report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) informs about
the release dates of periodic reports in 2022:

1) annual report of the Bank for the year ended 31 December 2021 and
consolidated report of the Bank’s Group (“BG”) for the year ended 31
December 2021 – 24 February 2022,


2) consolidated quarterly report of the BG for the 1st quarter 2022 – 19
May 2022,


3) consolidated semi-annual report of the BG and condensed standalone
financial statement for the 1st half 2022 – 18 August 2022,


4) consolidated quarterly report of the BG for the 3rd quarter 2022 – 10
November 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-05 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki