Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2020 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 22/2019 – Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.:

1) raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku („GKB”) za rok kończący się 31 grudnia 2019 r. - 12 lutego 2020 r.,

2) skonsolidowany raport kwartalny GKB za I kwartał 2020 r. – 6 maja 2020 r.,

3) skonsolidowany raport półroczny GKB wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2020 r. – 5 sierpnia 2020 r.,

4) skonsolidowany raport kwartalny GKB za III kwartał 2020 r. – 4 listopada 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 22/2019 – Dates of periodical reports release in 2020 by PKO Bank Polski S.A.Legal basis:Paragraph 80.1 and 80.2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent Content of the report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) informs of the dates of periodical reports release in 2020:1) annual report of the Bank for the year ended 31 December 2019 and consolidated report of the Bank’s Group (“BG”) for the year ended 31 December 2019 - 12 February 2020,2) consolidated quarterly report of the BG for the 1st quarter 2020 – 6 May 2020, 3) consolidated semi-annual report of the BG with condensed stand-alone semi-annual financial statements for the 1st half 2020 – 5 August 2020,4) consolidated quarterly report of the BG for the 3rd quarter 2020 – 4 November 2020.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-23 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.