Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-10
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 32/2018 – Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2019 r.:

1) raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku („GKB”) za rok kończący się 31 grudnia 2018 r. - 4 marca 2019 r. (stanowi to zmianę terminu publikacji niniejszych raportów, którą Bank pierwotnie wyznaczył na 11 marca 2019 r., o czym informował w raporcie nr 44/2017 w grudniu 2017 r.),

2) skonsolidowany raport kwartalny GKB za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.,

3) skonsolidowany raport półroczny GKB wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 r. – 13 sierpnia 2019 r.,

4) skonsolidowany raport kwartalny GKB za III kwartał 2019 r. – 7 listopada 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 32/2018 – Dates of periodical reports release in 2019 by PKO Bank Polski S.A.Legal basis:Paragraph 80.1 and 80.2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent Content of the report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) informs of the dates of periodical reports release in 2019:1) annual report of the Bank for the year ended 31 December 2018 and consolidated report of the Bank’s Group (“BG”) for the year ended 31 December 2018 - 4 March 2019 (this constitutes the change of the publication date of these reports which Bank previously set up for 11 March 2019 in the report No. 44/2017 in December 2017),2) consolidated quarterly report of the BG for the 1st quarter 2019 – 15 May 2019, 3) consolidated semi-annual report of the BG with condensed stand-alone semi-annual financial statements for the 1st half 2019 – 13 August 2019,4) consolidated quarterly report of the BG for the 3rd quarter 2019 – 7 November 2019.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-10 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl