REKLAMA

PKO BP nie przewiduje szoku na obligacjach

2022-10-04 18:30
publikacja
2022-10-04 18:30

PKO BP zakłada utrzymanie się notowań obligacji w okolicach bieżących poziomów do końca roku. Perspektywa końca cyklu podwyżek stóp procentowych przemawia za stabilizacją notowań obligacji - ocenili eksperci banku.

PKO BP nie przewiduje szoku na obligacjach
PKO BP nie przewiduje szoku na obligacjach
fot. rsooll / / Shutterstock

"Na koniec 2022 r. dochodowości polskich 2-letnich obligacji wyniosą 7,50 proc., 5-letnich 7,20 proc. a 10-letnich 7,00 proc. Chociaż do końca roku zakładamy utrzymanie się notowań papierów w okolicach bieżących poziomów, to spodziewamy się jednocześnie podwyższonej zmienności ze względu na wysokie ryzyko gospodarcze i geopolityczne" - prognozuje PKO BP w "Kwartalniku rynku stopy procentowej".

Dodano, że perspektywa końca cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce przemawia za stabilizacją notowań obligacji "na krótkim końcu krzywej dochodowości". "Negatywny wpływ rosnącej inflacji będzie równoważony danymi makroekonomicznymi, które potwierdzą mocne spowolnienie aktywności gospodarczej" - oceniono w publikacji.

"Umiarkowane nastawienie RPP w polityce pieniężnej, ograniczona podaż na krajowym rynku pierwotnym i stabilna ocena kredytowa Polski powinny być wsparciem dla polskich obligacji nawet w przypadku pogorszenia się nastrojów na rynkach bazowych" - zaznaczono w publikacji.

Według PKO BP instrumenty pochodne wyceniają wzrost stopy referencyjnej NBP w okolice 7,50 proc. w IV kw. 2022 r.

"Zakładamy, że w najbliższych miesiącach oczekiwania odnośnie kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych utrzymają się. Przemawia za tym m.in. rosnąca inflacja, która naszym zdaniem do końca roku ustabilizuje się blisko 17 proc. r/r i osiągnie szczyt w przedziale 19-20 proc. w I kw. 2023 r." - stwierdzili eksperci PKO BP.

Dostrzegają oni też utrzymującą się presję na osłabienie złotego, która ich zdaniem jest jednym z głównych argumentów za dalszym zaostrzaniem polityki pieniężnej. "Należy jednak pamiętać, że wpływ wysokiej inflacji będzie równoważony przez publikacje coraz słabszych danych makroekonomicznych zwiastujących wygaszanie inflacji" - dodano.

W scenariuszu bazowym eksperci banku zakładają, że w IV kw. 2022 r. PKB Polski wzrośnie o zaledwie 0,7 proc. r/r a w I kw. 2023 r. spadnie o 2,2 proc. r/r. "W efekcie w najbliższych miesiącach dynamika wzrostu produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej spowolni w okolice 1 proc., w ujęciu rocznym" - stwierdzili.

PKO BP zwraca uwagę, że umiarkowana podaż na krajowym rynku pierwotnym powinna pozytywnie wpływać na wyceny polskich obligacji do końca 2022 r. "Ministerstwo Finansów sfinansowało już tegoroczne potrzeby pożyczkowe gromadząc wysoką nadwyżkę na rachunku centralnym (ok. 126 mld PLN) i na kolejnych aukcjach będzie prefinansować potrzeby pożyczkowe na 2023 r" - dodali eksperci.

Ich zdaniem szacować można, że wartość emisji papierów hurtowych w IV kw. br. ostatecznie wyniesie ok. 25 mld PLN i zostanie w "dużej mierze" zrealizowana w formule aukcji zamiany.

"Komfortowa sytuacja płynnościowa daje MF możliwość ograniczania wartości sprzedawanych obligacji w przypadku niesprzyjających warunków cenowych. Głównym nabywcą papierów zapewne pozostaną inwestorzy zagraniczni, natomiast popyt ze strony krajowych instytucji finansowych pozostanie umiarkowany" - oceniają eksperci PKO BP.

Wskazali oni, że na rynkach bazowych główne banki centralne będą w najbliższych kwartałach zaostrzać politykę pieniężną.

"Za dalszymi podwyżkami stóp przemawia silna presja inflacyjna w warunkach niskiego bezrobocia. Rynek instrumentów pochodnych wycenia, że w I kw. 2023 r. stopa funduszy federalnych Fed wzrośnie o 125 pb. w okolice 4,25 proc. - 4,50 proc. a stopa refinansowa EBC o 225 pb. do 3,5 proc. (rozpoczyna się też dyskusja nt. redukcji bilansu banku centralnego)" - zauważyli eksperci PKO BP.

W kwartalniku PKO BP zaznaczono, że scenariusz zakładający słabnącą presję inflacyjną powinien wspierać też spadki cen surowców, czemu poza niższym globalnym popytem sprzyjają działania interwencyjne podejmowane przez państwa rozwinięte.

"W efekcie oczekujemy, że na przełomie 2022/2023 banki centralne zaczną komunikować bliski koniec cyklu podwyżek stóp, co powinno dać wsparcie rynkowi obligacji skarbowych" - podkreślili eksperci PKO BP. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ skr/

Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Polityka pieniężna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki