REKLAMA
PIT 2023

PKO BANK POLSKI S.A.: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

2023-08-31 13:41
publikacja
2023-08-31 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 21/2023 – Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 31 sierpnia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wyraziła jednogłośnie zgodę na powołanie Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku z dniem 14 kwietnia 2023 r. powołała Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez KNF oraz z dniem wydania takiej zgody. Do czasu uzyskania tej zgody Pan Dariusz Szwed pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku. Otrzymanie przedmiotowej zgody oznacza spełnienie warunku objęcia funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Dariusza Szweda została przekazana w raporcie nr 10/2023 z 13 kwietnia 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 21/2023 – Approval of the Polish Financial Supervision
Authority for the appointment of Mr. Dariusz Szwed as the President of
the Management Board of PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:


Paragraph 5.5 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March
2018 on the current and periodic information published by issuers of
securities and the conditions for considering as equivalent the
information required by law of a non-member state

The report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) informs that
on 31 August 2023, the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”)
unanimously expressed consent for the appointment of Mr. Dariusz Szwed
as the President of the Bank’s Management Board.

The Supervisory Board of the Bank appointed Mr. Dariusz Szwed (with
effect from 14 April 2023) as the President of the Bank’s Management
Board, subject to the consent of the PFSA and upon obtaining such
consent. Until that consent was obtained, Mr. Dariusz Szwed was the Vice
President of the Bank’s Management Board managing the work of the Bank’s
Management Board. Obtaining the said consent means that the condition of
taking up the function of the President of the Bank's Management Board
is fulfilled.

Information about the education and professional career of Mr. Dariusz
Szwed has been presented in the Report No. 10/2023 dated 13 April 2023.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-31 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki