REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

PKO BANK POLSKI S.A.: Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego oraz informacja o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

2023-03-24 14:49
publikacja
2023-03-24 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-24
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego oraz informacja o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 7/2023 – Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego oraz informacja o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR


Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 24 marca 2023 r. Pan Maciej Łopiński poinformował o rezygnacji z tym dniem z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Niezależnie od rezygnacji z wyżej wymienionej funkcji Pan Maciej Łopiński pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Banku.

Jednocześnie, Zarząd Banku otrzymał pismo Ministra Aktywów Państwowych informujące, iż Minister Aktywów Państwowych działając jako Uprawniony Akcjonariusz w rozumieniu § 11 ust. 2 Statutu Banku, mając na uwadze § 35 ust. 1 Statutu Banku, zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznacza z dniem 24 marca 2023 roku Pana Roberta Pietryszyna do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 7/2023 – Resignation from the function of the PKO Bank Polski
S.A. Supervisory Board’s Chairman and information about designation of
Supervisory Board’s Chairman


Legal basis:


Article 17. 1 of the MAR Regulation

the Report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the "Bank") informs that
on 24 March 2023 Mr. Maciej Łopiński - Chairman of the Bank’s
Supervisory Board resigned from heading this Bank’s body with the effect
from this day.

Regardless of his resignation from the above-mentioned function, Mr.
Maciej Łopiński remains a member of the Bank's Supervisory Board.

At the same time, the Bank’s Management Board received the letter from
the Minister of State Assets in which the Minister of State Assets
acting as an Eligible Shareholder within the meaning of § 11 sec. 2 of
the Bank’s Articles of Association, in reference to § 35 sec. 1 of the
Bank’s Articles of Association, in accordance with § 12 sec. 1 of the
Bank’s Articles of Association appoints as of March 24, 2023, Mr. Robert
Pietryszyn as the Chairman of the Bank’s Supervisory Board.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-24 Marcin Eckert Wiceprezes Zarządu Banku
2023-03-24 Wojciech Iwanicki Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki