REKLAMA

PKO BANK POLSKI S.A.: Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi CHF ujęte w wynikach IV kwartału 2022

2023-01-17 14:16
publikacja
2023-01-17 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi CHF ujęte w wynikach IV kwartału 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 2/2023 – Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi CHF ujęte w wynikach IV kwartału 2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w związku z decyzją podjętą przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników IV kwartału 2022 roku, wyniosły 738 milionów złotych. Decyzja podyktowana jest zmianą parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla kredytów hipotecznych w CHF na skutek zmiany otoczenia rynkowego. Bank rozpoznał również aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 301 milionów złotych, które wynika z prowadzonego programu ugód skierowanych do klientów posiadających kredyty hipoteczne denominowane i indeksowane do CHF.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 2/2023 – Legal risk costs arising from CHF mortgage loans
portfolio in Q4 2022 financial results

Legal basis:


Article 17.1 MAR Regulation


the Report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) informs that
following the decision taken by the Bank, the costs of legal risk
connected with indexed and denominated CHF mortgage loans recognized in
4th quarter 2022 amounted to PLN 738 million. Decision was driven by a
change in the parameters of the legal risk assessment model for CHF
mortgage loans as a result of changes in the market environment. The
Bank also recognized a deferred tax asset in the amount of PLN 301
million, which results from the settlement program addressed to the
borrowers with indexed and denominated CHF mortgage loans.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-17 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Banku
2023-01-17 Wojciech Iwanicki Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki