111,00 zł
-0,67% -0,75 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 21 / 2006
Data sporządzenia: 2006-03-31
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 31 marca 2006 roku odwołała z dniem 31 marca 2006 roku Pana Dariusza Witkowskiego z funkcji Członka Zarządu PKN ORLEN S.A.
Równocześnie, Rada Nadzorcza z dniem 31 marca 2006 roku powołała Pana Krzysztofa Szwedowskiego na funkcję Członka Zarządu.
Pan Krzysztof Szwedowski, urodzony w 1965 roku, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr prawa, adwokat, ukończył aplikację prokuratorską w 1992 roku i kontrolerską w 2004 roku.
Doświadczenie zawodowe:
od września 2005 r. doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
październik 2001 r. – sierpień 2005 r. wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
kwiecień 1999 r. – grudzień 2001 r. członek Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych przy Prezesie Rady Ministrów
marzec 1993 r. – wrzesień 2001 r. Urząd Ochrony Państwa od maja 1998 r. - Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa
wrzesień 1990 r. – luty 1993 r. aplikacja w Prokuraturze Wojewódzkiej w Bydgoszczy, a następnie asesor w Prokuraturze Rejonowej w Bydgoszczy

Pan Krzysztof Szwedowski oświadczył, iż z chwilą objęcia funkcji w Zarządzie PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywać działalności konkurencyjnej w stosunku do PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej oraz nie będzie członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Pan Krzysztof Szwedowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 21 i pkt 22 oraz §27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”), Central Europe’s
largest downstream oil company, announces that the Supervisory Board of
PKN ORLEN has dismissed, following its meeting on 31 March 2006, Mr.
Dariusz Witkowski from the position of the Member of the PKN ORLEN
Management Board with effect from 31 March 2006.At the same time the
Supervisory Board has appointed Mr. Krzysztof Szwedowski to the position
of the Member of the PKN ORLEN Management Board with effect from 31
March 2006.Mr. Krzysztof Szwedowski, born in 1965, graduated
from the Nicolaus Copernicus University in Torun, Master in Law,
advocate, completed public prosecutor application in 1992 and controller
application in 2004.Professional experience:From September 2005
up until now adviser of the President of the Supreme Chamber of Control
October 2001 – August 2005 Vice-President of the Supreme Chamber of Control
April 1999 – December 2001 Member of Conceal Information Protection Committee
of the Chancellery of the Prime MinisterMarch 1993 – September 2001
The State Protection Office from May 1998 – Deputy Director of The State
Protection OfficeSeptember 1990 – February 1993 application in
Public Voivodship Prosecutor Office in Bydgoszcz, and next assessor in
District Prosecutor Office in BydgoszczMr. Krzysztof Szwedowski
has declared that upon joining the Management Board of PKN ORLEN, he
will not be involved in any activity that competes with PKN ORLEN; will
not be a partner of any competing company; and will not be a member of
any board of a competing incorporated company. Mr. Krzysztof Szwedowski
is not on The List of Insolvent Debtors kept on record on the National
Court Register Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-03-31 Igor Chalupec Prezes Zarządu
2006-03-31 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl