110,40 zł
-1,12% -1,25 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Prawdopodobieństwo odwrócenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 109 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-20
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Prawdopodobieństwo odwrócenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że zatwierdzona 20 grudnia 2018 roku aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022" oraz przyjęty w jej ramach, plan średnioterminowy na lata 2019-2022, oparty o zaktualizowane założenia makroekonomiczne, stanowią dla Spółki, zgodnie z MSR 36, przesłankę do weryfikacji wartości odzyskiwalnej jej aktywów. W związku z tym PKN ORLEN S.A. identyfikuje prawdopodobieństwo odwrócenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy Unipetrol. Może to mieć istotny pozytywny niegotówkowy wpływ na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN.

Szacunki liczbowe będą kalkulowane w ramach standardowych procedur kwartalnych, zgodnie z MSR 36, tj. niezwłocznie po ustaleniu poziomów stóp dyskonta i stanu aktywów do testu na dzień 31 grudnia 2018.

Patrz także raport bieżący nr 108/2018 z 20 grudnia 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Probable reversal of part of historical impairments of assets in
consolidated financial statement for 4 quarter 2018.Regulatory
announcement no 109/2018 dated 20 December 2018PKN ORLEN S.A.
(„Company”) informs that approved on 20 December 2018 the ORLEN Group
strategy update for 2019-2022 as well as accepted as its part
middle-term Plan for the years 2019-2022, based on updated macro
assumptions, constitutes an indication for the Company to verify
recoverable value of its assets, according to IFRS 36. Due to that fact
PKN ORLEN S.A. identifies probability of reversal of a part of
historical impairments of assets of Unipetrol Group in consolidated
financial statement for 4 quarter 2018. It could have significant
positive non-cash impact on the level of consolidated operating profit
EBITDA of ORLEN Capital Group.The number estimates will be
calculated within the standard quarterly procedures, according to IAS
36, ie. immediately after calculation of discount rates levels and
assets balance for the test as of 31 December 2018.See also:
regulatory announcement no 108/2018 dated 20 December 2018.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-20 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
2018-12-20 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl