113,50 zł
2,25% 2,50 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Powołanie Pana Grzegorza Michniewicza do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-06
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Powołanie Pana Grzegorza Michniewicza do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. w dniu 6 czerwca 2008 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Michniewicza.

Pan Grzegorz Michniewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Wojskowej Akademii Technicznej.
Posiada doświadczenie w pracy w administracji: w latach 1989 - 1998 pracował w Kancelarii Senatu, od 1998 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, najpierw jako Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, a w latach 1999 - 2007 Dyrektor Biura Ochrony, Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Danych - zajmował się m.in. ochroną informacji niejawnych oraz ochroną danych osobowych. W latach 2000 - 2001 był Pełnomocnikiem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Rządowym Centrum Legislacji. Jest urzędnikiem służby cywilnej. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach oraz konferencjach z zakresu ochrony informacji i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu. Współpracownik kilku wyższych uczelni, gdzie prowadził zajęcia z zakresu ochrony informacji. Posiada najwyższe poświadczenia bezpieczeństwa - krajowe, NATO i UE. W 1998 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 4 stycznia 2008 roku jest Dyrektorem Generalnym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pan Grzegorz Michniewicz złożył pisemne oświadczenie, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Grzegorz Michniewicz oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Regulatory announcement no 43/2008 dated 6 June 2008Mr. Grzegorz Michniewicz appointed to the PKN ORLEN Supervisory BoardPolski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", “Company") announces that the PKN ORLEN Ordinary General Meeting of Shareholders on 6 June 2008 appointed Mr. Grzegorz Michniewicz to the Supervisory Board.Mr. Grzegorz Michniewicz graduated from the Faculty of Law and Administration at Warsaw University. He also graduated in Post Diploma Studies on European Integration and International Safety at the Military University of Technology.Mr. Michniewicz is experienced in administration work: in 1989 – 1998 he worked at the Chancellery of the Senate, from 1998 at the Chancellery of the Prime Minister, firstly as Director of the General Director Office, and in the years 1999 – 2007 as Security Office Director, Secret Information Security Attorney, Data Administrator - dealt among others with the security of secret information and personal data security. In years 2000 – 2001 he was the Secret Information Security Attorney at the Governmental Legislation Centre. He is a civil servant. He participated in domestic and foreign training and conferences regarding information security and international safety. He is an author of many publications on that subject. He is also an associate of several universities, where he deliveries lectures regarding information security. He possesses the highest security certificates – domestic, NATO and European Union. In 1998 he passed an exam for candidates for members of State Treasury companies. From 4 January 2008 he has been the General Director at the Chancellor of the Prime Minister.Mr. Grzegorz Michniewicz submitted a written statement that he is not involved in any activity that competes with PKN ORLEN; is not a partner of any competing company; and is not a member of any board of a competing incorporated company. Mr. Grzegorz Michniewicz also stated that he is not on the List of Insolvent Debtors kept on record by the National Court Register Act.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-06-06 Wojciech Heydel Wiceprezes Zarządu
2008-06-06 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl