REKLAMA

PKNORLEN: Oddalenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A.

2023-06-07 14:57
publikacja
2023-06-07 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Oddalenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w dniu dzisiejszym oddalił w całości powództwo akcjonariuszy byłej Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 20 lipca 2022 roku w sprawie połączenia Spółki z Grupą LOTOS, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN, wraz z roszczeniem ewentualnym o uchylenie tejże uchwały.

Wyrok jest nieprawomocny.

Patrz także: raport bieżący nr 54/2022 z 26 sierpnia 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Dismissal of the statement of claim for annulment of the resolution of
Extraordinary General Meeting of Grupa LOTOS S.A.


Regulatory announcement no 26/2023 dated 7 June 2023


PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", “Company”) hereby informs that the District
Court in Łódź, X Commercial Division, has today dismissed in whole the
statement of claim filed by the Shareholders of the former Grupa LOTOS
S.A. ("Grupa LOTOS") for annulment of Resolution No. 3 of the
Extraordinary General Meeting of Grupa LOTOS as of July 20, 2022 on the
merger of the Company with Grupa LOTOS, an increase in the share capital
of PKN ORLEN and consent to the proposed amendments to the Articles of
Association of PKN ORLEN, together with a claim for potential repealing
this resolution.


The verdict is not final.


See also: the regulatory announcement no 54/2022 as of 26 August 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Adam Burak Członek Zarządu
2023-06-07 Patrycja Klarecka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki