PIT przez internet - jak wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego?

Nie wszyscy podatnicy wiedzą, że istnieje kilka metod wysyłki PIT przez internet. W rozliczeniu 2017 r. warto rozważyć każdą z tych metod tym bardziej, że upraszczają one znacznie proces wypełniania deklaracji podatkowych.

Coraz częściej Polacy decydują się na rozliczenie podatków dochodowych przez internet. W trakcie rozliczeń PIT za 2016 do urzędów skarbowych trafiło 9 670 215 deklaracji elektronicznych, a liczba elektronicznych zeznań przekroczyła 50 proc. wszystkich złożonych zeznań.

(fot. moodboard / YAY Foto)

Elektroniczna wysyłka deklaracji PIT możliwa jest w kilku formach:

 • najbardziej tradycyjnej, w której, korzystając z odpowiedniego oprogramowania – pliku aktywnego, podatnik samodzielnie wypełnia poszczególne pola deklaracji, a następnie wysyła ją elektronicznie; jedną z możliwości jest korzystanie z aktywnych formularzy udostępnianych przez Ministerstwo Finansów,
 • poprzez aplikację, która pomaga wybrać prawidłową deklarację podatkową oraz wypełnić właściwy formularz podatkowy bez prowadzenia samodzielnych obliczeń,
 • poprzez skorzystanie z funkcjonalności PIT-PFR, przygotowującej wzór deklaracji podatkowej wyłącznie na podstawie danych posiadanych od płatników podatku (PFR PIT-37 sporządzany jest na podstawie informacji z PIT-11, PIT-8C i PIT-R, PIT-40A/11A za 2016 r., a PIT-38 na podstawie informacji PIT-8C);
 • poprzez skorzystanie z funkcjonalności PIT-WZ, czyli wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego.

Oprócz tych form podatnik nadal może przygotować deklarację podatkową elektronicznie (z wykorzystaniem aktywnego druku lub programu do rozliczeń podatkowych), a następnie wydrukować ją i podpisaną zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać – najlepiej listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

E-deklaracje, czyli aktywne druki rozliczeń podatkowych

Stanowią one podstawową formę pomocy podatnikowi – wybierając aktywny formularz, otrzymuje on druk w postaci PDF lub w innej edytowalnej formie, który wypełnia właściwymi danymi, w tym kwotami przychodów, kosztów, ulg itp. Aktywny druk opracowywany jest z reguły w ten sposób, że podatnik samodzielnie musi znać zasady podatkowe i prawidłowo wpisywać kwoty w poszczególne pola. Nie jest zatem metodą ułatwiającą poprawne rozliczenie. Umożliwia jednak sprawniejsze wprowadzanie danych i wysyłkę elektroniczną deklaracji podatkowych PIT.

Jedną z możliwych opcji jest korzystanie z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów udostępnianych w aplikacji e-Deklaracje Desktop (aplikacja do pobrania na własny komputer) lub w formie:

 • formularzy interaktywnych - do pobrania i wypełnienia jako pliki w formacie PDF,
 • formularzy online dostępnych w postaci przystępnego kreatora ułatwiającego wypełnienie i złożenie deklaracji.

Aplikacje do rozliczeń PIT przez internet

Programy do rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych umożliwiają użytkownikowi wprowadzenie kwot z posiadanych przez niego informacji podatkowych, ksiąg i dowodów potwierdzających przychody, koszty czy ulgi we właściwe pozycje deklaracji. Pozwalają również obliczyć podatek należny w danym roku, dbając przy tym o skorzystanie w deklaracji z limitów, odliczeń i zasad wynikających w obowiązujących w danym roku przepisach prawa podatkowego.

Podatnicy mają do dyspozycji szereg programów pozwalających sprawnie rozliczyć podatek za 2017 r.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe - PIT-PFR

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR to udostępniona na przygotowanym koncie podatnika propozycja rozliczenia rocznego. Ministerstwo Finansów przygotowuje w ten sposób wyłącznie PIT-37 i PIT-38. W tym zakresie wstępna wersja:

 • deklaracji PIT-37- przygotowywana jest na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A,
 • deklaracji PIT-38 – udostępniana jest w profilu podatnika na podstawie informacji PIT-8C.

Jeżeli dane są kompletne, to po zalogowaniu i sprawdzeniu własnej deklaracji podatnik może wysłać ją lub pobrać gotową do wysyłki. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi podatkowe, odliczenia oraz kwotę 1 proc. dla wskazanej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Możliwe jest również rozliczenie zeznania PIT-37 przygotowanego w PIT-PFR łącznie z małżonkiem lub jako samotny rodzic. Nie ma możliwości uzupełnienia jej o dodatkowe źródła przychodów lub wykorzystania danych do przygotowania innej deklaracji PIT.

Wniosek o przygotowanie zeznania za podatnika - PIT-WZ

Na podstawie wniosku PIT-WZ, od 15 marca 2018 r. podatnik otrzyma dostęp do przygotowanej wstępnie deklaracji podatkowej. Niezależnie od tego, czy wniosek złożony będzie już w styczniu czy w terminie późniejszym, deklaracja nie zostanie przygotowana dla podatnika wcześniej niż 15 marca. Wniosku nie można składać natomiast później niż 16 kwietnia – po tym terminie podatnik musi deklarację wypełnić samodzielnie. Wnioski PIT-WZ złożone po połowie marca są rozpatrywane w terminie 5 dni, tzn. urząd w ciągu maksymalnie 5 dni przesyła na adres e-mail wiadomość z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego. Na podstawie kodu otrzymanego wraz z linkiem możliwe jest zalogowanie się do zeznania podatkowego.

Deklaracja, którą otrzyma podatnik, nie może być poprawiana - może być albo zaakceptowana, albo odrzucona. Odrzucenie zeznania zmusza do samodzielnego przygotowania deklaracji PIT. Natomiast brak czynności po przesłaniu deklaracji PIT podatnikowi, który wcześniej złożył wniosek PIT-WZ powoduje, że wygenerowane zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane i będzie stanowić roczną deklarację PIT. Taką deklarację uznaje się za złożoną z ostatnim dniem terminu na rozliczenie podatku za 2017 rok. Wcześniejszy zwrot podatku mają szansę uzyskać te osoby, które wejdą w przesłany im link i zaakceptują zeznanie – będzie ono bowiem złożone już z dniem akceptacji.

PIT-WZ posłużyć może wyłącznie do rozliczenia się z przychodów za pośrednictwem płatnika, a zatem do przygotowania PIT-37, przy czym można w takim Picie przygotowanym na podstawie PIT-WZ skorzystać z:

 • rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic,
 • z ulgi rehabilitacyjnej,
 • z ulgi na dziecko,
 • z kosztów podatkowych, w tym kosztów podwyższonych,
 • z odliczenia składek ZUS,
 • z przekazania 1 proc. podatku na wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego.

Kto musi skorzystać z e-podpisu, kto z konta na portalu podatnika, a kto z danych uwierzytelniających (m.in. przychodu za rok poprzedni)?

W przypadku PIT-PFR wysyłka oparta jest o podpis w postaci:

 1. kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo
 2. „danych autoryzujących", tj. m.in. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2016 r., albo
 3. profilu zaufanego ePUAP.

Należy pamiętać, że logowania do usługi PIT-PFR w portalu podatkowym dokonać można, wpisując m.in. kwotę przychodu uzyskanego w 2017 r. (dla PFR PIT-37 sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A, a dla PIT-38 sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-8C), natomiast wysyłki z użyciem danych autoryzujących – przychodu z 2016 r. z jednej ze składanych w tym roku deklaracji PIT. W efekcie należy znać kwoty zarówno z roku 2016, jak i 2017.

Wysyłki PIT-WZ dokonać można za pośrednictwem Portalu Podatkowego albo bankowości elektronicznej. Do korzystania z usług konieczne będzie posiadanie konta w systemie ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek może być złożony również w systemie e-Deklaracje. Każdorazowo wymagane jest również podpisanie wniosku danymi uwierzytelniającymi. Jeśli PIT-WZ składany będzie po zalogowaniu się poprzez Portal Podatkowy lub e-Deklaracje, to podpisać go należy za pomocą:

 • kwoty przychodu za rok 2016 lub
 • podpisu elektronicznego (a w Portalu Podatkowym – również poprzez zalogowanie się do ePUAP).

W przypadku pozostałych form przygotowania deklaracji elektronicznie, logowanie do systemów i programów rozliczających PIT nie wymaga znajomości łącznej kwoty przychodów z roku 2017. Natomiast wysyłka deklaracji do urzędu skarbowego wymaga w każdym przypadku posłużenia się danymi uwierzytelniającymi podatnika, czyli:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 2. „danymi autoryzującymi", tj. m.in. imieniem, nazwiskiem, numerem NIP lub PESEL, datą urodzenia oraz kwotą przychodu z jednej z deklaracji PIT składanych w 2016 r. lub kwotą „0”, jeśli deklaracje nie były do tej pory składane. 

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.