PIT 2017: formularze – kto na jakim się rozlicza?

30 kwietnia upływa ostateczny termin rozliczenia się z dochodów osiągniętych w roku 2017 r. W przypadku osób fizycznych coroczny obowiązek rozliczenia się z fiskusem wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowego rozliczenia dokonujemy na różnych drukach formularzy zeznań rocznych w zależności od tego, z jakiego źródła pochodziły przychody podatników.

Do formularzy, które należy złożyć do końca kwietnia, zalicza się: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39. Z kolei do końca stycznia należało rozliczyć się m.in. z PIT-28 i PIT-16A.

(fot. Krystian Maj / FORUM)

PIT-37

Zdecydowana większość podatników rozliczy się właśnie na druku zeznania PIT-37. Podatnicy ci otrzymali w roku podatkowym przychody pochodzące ze źródeł położonych na terytorium kraju wyłącznie za pośrednictwem płatnika, czyli przede wszystkim z tytułu wynagrodzeń lub innych przychodów wynikających ze stosunku pracy, stosunku służbowego czy pracy nakładczej.

Na formularzu PIT-37 rozliczą się również emeryci, renciści (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych) oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, zasiłki, stypendia, a także podatnicy, którzy uzyskali przychód z działalności wynikającej z umowy-zlecenia, sportowej czy praw autorskich. W ten sposób rozliczają się również osoby, które uzyskiwały przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów-zleceń, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych).

Również osoby tymczasowo aresztowane oraz skazane, które pracowały w zakładach karnych i uzyskiwały z tego tytułu dochody, skorzystają z tego zeznania podatkowego. Wynika to z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT. Z druku PIT-37 mogą skorzystać nie tylko podatnicy opodatkowujący swoje dochody indywidualnie, ale także ci, którzy rozliczają dochody wspólnie z małżonkiem albo osoby samotnie wychowujące dzieci. W zależności od wysokości osiągniętego przychodu opodatkowuje się go zgodnie ze skalą podatkową.

Na tym zeznaniu nie złożą rozliczenia rocznego ci podatnicy, którzy:

  1. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
  2. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci.

W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

Jak rozliczyć PIT-37 krok po kroku - przejdź do poradnika »

PIT-36

Formularz ten wypełniają podatnicy, którzy otrzymali przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przy zastosowaniu skali podatkowej, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych podobnych umów oraz ze źródeł położonych za granicą. Zeznanie to wybierają ponadto osoby, które korzystają ze zwolnienia tzw. kredytu podatkowego (art. 44 ust. 7a ustawy), są zobowiązane do rozliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f. Dodatkowo dotyczy on również osób, które sporządziły remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną), obniżają dochód o straty z lat ubiegłych, a także osób, które wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Do tych podatników ma również zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, z tym że ich dochody nie są objęte PIT-37. Jeżeli podatnicy wnoszą o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki musi spełnić przynajmniej jeden z małżonków. Do PIT-36 można załączyć PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG.

PIT-36L

Z tego formularza skorzystają podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, których przychody opodatkowane są stałą stawką – podatkiem liniowym 19 proc. W taki sposób rozliczyć mogą się podatnicy jedynie indywidualnie, gdyż opodatkowanie podatkiem liniowym wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia razem z małżonkiem.

PIT-38

PIT-38 dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Formularz znajdzie również zastosowanie w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Załącznikiem może być PIT/ZG.

PIT-39

Z tego formularza należy skorzystać, jeżeli rozliczamy przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych 19-proc. podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą. 

PIT-16A

Na formularzu PIT-16A rozliczą się podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej. Dzięki temu drukowi mogą oni wykazać faktycznie zapłacone i odliczone od karty podatkowej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach roku podatkowego. Obowiązuje zakaz wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Pozostałe uzyskiwane dochody wypłacane przez płatników rozlicza się na PIT-37.

PIT-28

Takie roczne zeznanie podatkowe złożą z kolei podatnicy, którzy rozliczają osiągnięte przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych podobnych umów, za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Załącznikami mogą być: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D, PIT/O. Korzystanie z możliwości rozliczenia przychodów w sposób ryczałtowy uniemożliwiania rozliczenie wspólne z małżonkiem.

W tym formularzu można uwzględniać jedynie te przychody, które są objęte ryczałtem. Resztę dochodów pochodzących z innych źródeł (np. z uzyskiwanych w związku z umową o pracę bądź zlecenie) wykazuje się na właściwym dla tych dochodów zeznaniu PIT-37.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT

Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.