Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii D.
1)daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia: 18 września 2019 r.
Data zakończenia: 18 września 2019 r.

2)daty przydziału instrumentów finansowych;
Data przydziału: 18 września 2019 r.

3)liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
7.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

4)stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Nie wystąpiła

5)liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
7.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

6)ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
1,00 zł (jeden złoty))
6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
 datę powstania wierzytelności,
18 września 2019 r.
 przedmiot wierzytelności,
Wierzytelność pieniężna z tytułu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
 wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
7.245.000 zł netto. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego ustalającego aktualną wartość rynkową sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. Inż. Arkadiusza Kumańskiego na dzień 16 września 2019 r. Wycena została zawarta jako załącznik do niniejszego raportu
 opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
Na mocy zawartej w dniu 18 września 2019 r. umowy Emitent nabył:
- niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi 170/14 i 171/16 o łącznym obszarze 0,4829 ha położonymi w Sosnowcu, objęte księgą wieczystą KA1S/00057691/3
- niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 169/8, o obszarze 0,2674 ha, położoną w Sosnowcu, objętą księgą wieczystą numer KA1S/00052330/0
- niezabudowane działki gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 170/15 i 171/17, o łącznym obszarze 0,0447 ha, położonymi w Sosnowcu objętą księgą wieczystą numer KA1S/00041911/7
- prawo użytkowania wieczystego do dnia 23 marca 2083 roku zabudowanej działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 168/9, o obszarze 0,2102 ha, położonej w Sosnowcu oraz usytuowane na tej działce urządzenia stanowiące odrębną nieruchomość, objęte księgą wieczystą KA1S/00096406/4

 podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
1 osoba prawna (Adatex Sp. z o.o.) nabyła 7.100.000 akcji serii D.
b)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
 przedmiot wkładów niepieniężnych,
 wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
 podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;
7)liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
1 osoba prawna.
8)liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
1 osoba prawna.

9)nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy.
10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 35,5 tys. zł
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł
d)promocji oferty: 0 zł
11) metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,72% 58 026,68
2019-11-20 17:15:02
WIG20 -0,57% 2 194,58
2019-11-20 17:15:00
WIG30 -0,77% 2 490,03
2019-11-20 17:15:00
MWIG40 -1,58% 3 749,54
2019-11-20 17:15:00
DAX -0,48% 13 158,14
2019-11-20 17:37:00
NASDAQ -0,51% 8 526,73
2019-11-20 22:03:00
SP500 -0,38% 3 108,46
2019-11-20 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.