REKLAMA

PHARMENA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pharmena S.A.

2022-05-27 09:08
publikacja
2022-05-27 09:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PHARMENA_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_w_dniu_28_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PHARMENA_Projekty_uchwal_na_ZWZ_w_dniu_28_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_Pharmena_za_2021_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POLITYKA_WYNAGRODZEN_CZLONKOW_ZARZADU_I_RADY_NADZORCZEJ_PHARMENA_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pharmena S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PHARMENA S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PHARMENA S.A. na dzień 28 czerwca 2022 o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wólczańskiej 178, 90-530 Łódź.
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PHARMENA S.A. wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami, które mają przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PHARMENA S.A..

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
PHARMENA_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 28 06 2022.pdfPHARMENA_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 28 06 2022.pdf PHARMENA_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 28 06 2022
PHARMENA Projekty uchwał na ZWZ w dniu 28 06 2022.pdfPHARMENA Projekty uchwał na ZWZ w dniu 28 06 2022.pdf PHARMENA Projekty uchwał na ZWZ w dniu 28 06 2022
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pharmena za 2021 rok.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pharmena za 2021 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pharmena za 2021 rok
POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PHARMENA SA.pdfPOLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PHARMENA SA.pdf POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PHARMENA SA
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Konrad Palka Prezes Zarządu
2022-05-27 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki