REKLAMA

PHARMENA S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy kredytowej z BGK

2019-12-23 10:02
publikacja
2019-12-23 10:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-23
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do istotnej umowy kredytowej z BGK
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pharmena S.A. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 r. otrzymał zawarty z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o kredyt odnawialny z kwotą kredytu do 2.000.000,00 PLN, który przedłuża obowiązywanie umowy o kredyt odnawialny do 31.01.2020 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne - WIBOR 3M + marża banku.

Zabezpieczeniem kredytu są:
1) weksel własny in blanco Kredytobiorcy poręczony do kwoty limitu kredytowego tj. do 2.000.000,00 przez PELION Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3 (Poręczyciel) zł wraz z deklaracją wekslową;
2) upoważnienie dla BGK do rachunku bankowego prowadzonego w BGK
3) zastaw rejestrowy na zapasach towarów i materiałów o wartości min. 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100) do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony 00/100)
4) przelew wierzytelności z polis ubezpieczeniowych zapasów,
5) przelew wierzytelności z Umowy Dystrybucyjnej z dnia 04.08.2003 r. wraz z późniejszymi zmianami zawartej między Kredytobiorcą a Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. z siedzibą w Łodzi.

Aneks do umowy o kredyt odnawialny został zawarty w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższy aneks został zawarty na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotność umowy o kredyt odnawialny w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-23 Konrad Palka Prezes Zarządu
2019-12-23 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki