REKLAMA

PHARMENA S.A.: Wpływ 1-MNA na TNF-alpha - jeden z istotnych markerów stanu zapalnego w infekcji COVID-19.

2020-08-26 15:48
publikacja
2020-08-26 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-26
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Wpływ 1-MNA na TNF-alpha - jeden z istotnych markerów stanu zapalnego w infekcji COVID-19.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 pt. " Opracowanie planów badawczych 1-MNA w infekcji wirusem Sars-Cov-2" opublikowanego w dniu 24 sierpnia 2020 r. w systemie ESPI, informuje, że w czasopiśmie Nature Medicine została opublikowana praca naukowa dotycząca znaczenia markerów zapalnych w szacowaniu ryzyka ciężkiego przebiegu choroby i śmierci w infekcji koronawirusem SARS CoV-2 https://doi.org/10.1038/s41591-020-1051-9.

Opublikowana w Nature Medicine praca wskazuje, że poziomy markerów stanu zapalnego IL-6 i TNF-α stanowią znaczące czynniki prognostyczne określające wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i śmierci w infekcji koronawirusem SARS CoV-2.

Wcześniejsze publikacje naukowe wskazywały, że nadmierna reakcja zapalna organizmu wywołana przez koronawirusa SARS CoV-2 jest główną przyczyną ciężkiego przebiegu choroby i może prowadzić do zgonu. Opisane w opublikowanej pracy badania, przeprowadzone w Nowym Jorku u hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem (1484 pacjentów) wykazały, że wysokie poziomy markerów zapalnych IL-6, IL-8 i TNF-alpha w surowicy w czasie hospitalizacji były istotnymi i niezależnymi prognostykami przeżycia pacjentów (P <0,0001, P = 0,0205 i P = 0,0140). Wysokie poziomy wspomnianych markerów wiązały się z większym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby oraz większym ryzykiem zgonu u pacjentów z koronawirusem.

Opublikowane wyniki badań pokazują także jak różne grupy stosowanych obecnie leków (m.in. tocilizumab, kortykosteroidy remdesivir, hydroksychlorochina, leki przeciwzakrzepowe) wpływają na poziom markerów stanu zapalnego. Z badań wynika, iż obecnie stosowane leki nie mają znaczącego wpływu na poziom (redukcję) TNF-alpha.
Autorzy opublikowanych badań, wskazują również, iż powyższe markery zapalne nie są ze sobą powiązane. Z tego względu potencjalny lek na COVID-19 nie musi wpływać na wszystkie markery zapalne jednocześnie, aby stanowić skuteczną terapię. Dlatego autorzy publikacji wskazują na potrzebę niezależnej oceny wpływu terapii redukującej TNF-alpha na COVID-19.

Opublikowana praca potwierdza prezentowaną przez Spółkę koncepcję o istotnym znaczeniu reakcji zapalnej organizmu w infekcji wirusem SARS CoV-2. Przeprowadzone przez Grupę Kapitałową Emitenta w latach ubiegłych, badania kliniczne fazy II w Kanadzie w dyslipidemii, wykazały, że 1-MNA obniżał istotnie statystycznie poziom TNF-alpha. W ocenie Emitenta 1-MNA może być skuteczną terapią w leczeniu pacjentów z COVID-19, ponieważ jego zastosowanie obniża poziom TNF-alpha, a w nawiązaniu do opublikowanych badań może zmniejszać ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz ryzyko zgonu u pacjentów z koronawirusem.


Powyższa informacja jest publikowana ze względu na fakt, że możliwość zastosowania 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach obejmujących infekcje wirusowe, w szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), a także obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma) może mieć pozytywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-26 Konrad Palka Prezes Zarządu
2020-08-26 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki