REKLAMA
PIT 2023

PHARMENA S.A.: Ustalenie ostatecznej ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2023-10-30 13:58
publikacja
2023-10-30 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-30
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Ustalenie ostatecznej ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pharmena S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 pt. Umowa zbycia udziałów w spółce zależnej oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa opublikowanego w dniu 30 czerwca 2023 r. w systemie ESPI informuje, iż w dniu 30 października 2023 r. została podpisana umowa ustalająca ostateczną cenę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa dot. działalności dermokosmetycznej za pośrednictwem spółki Dermena Lab sp. z o.o.
Ostateczna cena zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa została ustalona na kwotę 43.456.741 zł. i jest ona wyższa o kwotę 1.756.440 zł w stosunku do ceny początkowej (cena początkowa w kwocie 41.700.301,11 zł.).
Cena początkowa wyliczona w oparciu o dane finansowe na dzień 31 maja 2023 r. Następnie cena początkowa została skorygowana w następujący sposób: kwota zapasów na dzień 30 czerwca 2023 r. minus kwota zapasów na dzień 31 maja 2023 r. + kwota gotówki na dzień 30 czerwca 2023 r. minus kwota gotówki na dzień 31 maja 2023 r. + kwota zadłużenia finansowego na dzień 30 czerwca 2023 r. minus kwota zadłużenia finansowego na dzień 31 maja 2023 r. + kwota kapitału obrotowego na dzień 30 czerwca 2023 r. minus kwota kapitału obrotowego na dzień 31 maja 2023 r..
Cena początkowa została zapłacona w dniu 29 czerwca 2023 r. Natomiast różnica między ceną ostateczną a początkową zostanie zapłacona przez nabywcę w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Powyższa informacja jest publikowana ze względu na fakt, iż ustalenie ostatecznej ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa dot. działalności dermokosmetycznej ma wpływ na wysokość przychodów uzyskanych z tej transakcji, co będzie miało pozytywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-30 Konrad Palka Prezes Zarządu
2023-10-30 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki