REKLAMA

PHARMENA S.A.: Ustalenie efektywnej dawki 1-MNA w badaniu przedklinicznym we wskazaniu PAH

2019-12-20 09:44
publikacja
2019-12-20 09:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Ustalenie efektywnej dawki 1-MNA w badaniu przedklinicznym we wskazaniu PAH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 pt. " Złożenie zlecenia na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu PAH w ramach projektu leku 1-MNA" opublikowanego w dniu 26 czerwca 2019 r. w systemie ESPI, informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. otrzymał wyniki badania przedklinicznego w modelu zwierzęcym we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), przeprowadzonym za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA.

W wyżej wymienionym modelu oceniono wpływ 1-MNA na PAH w dawkach pomiędzy 60 mg/kg a 480 mg/kg. Poprawę parametrów hemodynamicznych i przyrost masy ciała zaobserwowano u zwierząt leczonych dawką 60 mg/kg 1-MNA. Wykazano, że 1-MNA w dawce 60 mg/kg:
- 16% redukowało nadciśnienie płucne (mierzone jako skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej sPAP),
- 7% zmniejszało przerost prawej komory serca,
- 4% zmniejszało masę płuc,
- 22% zwiększało masę ciała badanych zwierząt.

Powyższe wyniki badań będą przedmiotem analizy w celu ustalenia dalszych działań komercjalizacji 1-MNA we wskazaniu PAH.

Powyższe badanie Grupa Kapitałowa Emitenta sfinansowała ze środków pozyskanych z pożyczek od akcjonariuszy stanowiących finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z emisji Akcji serii E, które następnie zostało spłacone ze środków pozyskanych z emisji Akcji serii E (co było jednym z celów emisji Akcji serii E).

PAH
Tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką, dla której poszukuje się efektywnych terapii, a światowa wartość rynku wynosi ok. 5 mld. USD.

1-MNA
1-MNA jest nie badanym wcześniej metabolitem niacyny, który wykazuje działanie przeciwzapalne i zapewnia dodatkowe korzyści terapeutyczne w zastosowaniach miejscowych na skórę. Wspomniane korzyści terapeutyczne wykorzystywane są we wprowadzonych na rynek przez Pharmenę preparatach dermatologicznych, posiadających ochronę patentową. Pharmena bada również możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako doustnego leku systemowego. W dotychczasowych badaniach klinicznych 1-MNA wykazał wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania, a potencjalne wskazania terapeutyczne dla doustnych terapii systemowych 1-MNA obejmują m.in.: zmniejszanie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak prewencja zawału serca, udaru mózgu oraz choroby o podłożu zapalnym takie jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH); tętnicze nadciśnienie płucne (PAH).
CorDynamics, Inc
CorDynamics, Inc jest wiodącym nieklinicznym ośrodkiem badawczym z siedzibą w Chicago w USA, który specjalizuje się w kompleksowych badaniach przedklinicznych, badaniach toksykologicznych układu sercowo-naczyniowego i ocenie farmakologicznej bezpieczeństwa stosowania. CorDynamics koncentruje się na badaniach przedklinicznych w niewydolności serca, tętniczym nadciśnieniu płucnym, migotaniu przedsionków czy zakrzepicy.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.cordynamics.com

Pharmena S.A.
PHARMENA S.A. to dynamicznie rozwijająca się, publiczna spółka biotechnologiczna. Głównym obszarem naszej działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej, fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA.
Działalność Spółki koncentruje się w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek innowacyjnych suplementów diety opartych na substancji czynnej 1-MNA.

Informację podano ze względu na fakt, iż przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym nad lekiem 1-MNA we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) daje możliwość dalszej komercjalizacji projektu 1-MNA w powyższym wskazaniu. Potencjalne przychody z komercjalizacji leku 1-MNA mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Grupy Kapitałowej Emitenta w najbliższych latach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Konrad Palka Prezes Zarządu
2019-12-20 Anna Zwolińska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki