REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

PHARMENA S.A.: Ujawnienie stanu posiadania – zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczby głosów.

2022-04-26 19:11
publikacja
2022-04-26 19:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienia_KP_EGP_2022_04_26.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-26
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania – zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Pharmena S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2022 r. otrzymał od p. Konrada Palki – Prezesa Zarządu i jego żony Ewy Gębickiej-Palki informację o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczby głosów wskutek otrzymania przez p. Ewę Gębicką-Palka darowizny 500 000 sztk. Akcji spółki Pharmena S.A..

W/w akcjonariusze zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 87 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformowali, że w wyniku otrzymania przez p. Ewę Gębicką-Palka darowizny 500.000 szt. akcji Spółki nastąpiło zwiększenie udziału Konrada Palki z poniżej 5% w ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zwiększenia łącznego udziału Konrada Palki i Ewy Gębickiej-Palki większego, niż 5% ogólnej liczby głosów.

Liczba akcji i głosów z akcji posiadanych przez Konrada Palkę przed zmianą udziału wynosiła 487 181 szt. akcji uprawniających do 487 181 głosów. Procentowy udział w kapitale zakładowym Pharmena S.A. wynosił 4,37%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 4,37%.
Łączna liczba aktualnie posiadanych przez Konrada Palkę i Ewę Gębicka-Palka akcji i głosów z akcji wynosi 987 181 szt. akcji uprawniających do 987 181 głosów. Łączny procentowy udział w kapitale zakładowym Pharmena S.A. wynosi obecnie 8,86%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 8,86%.

W/w akcjonariusze poinformowali, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, jak i że nie zawarli z żadną osobą trzecią (tj. z osobą, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie) umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

W załączeniu zawiadomienie.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienia KP EGP 2022_04_26.pdfzawiadomienia KP EGP 2022_04_26.pdf zawiadomienia KP EGP 2022_04_26.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-26 Konrad Palka Prezes Zarządu
2022-04-26 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki