REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

PHARMENA S.A.: Ujawnienie stanu posiadania – zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczby głosów.

2022-04-26 15:19
publikacja
2022-04-26 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JG_2022_04_25_zmniejszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-26
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania – zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Pharmena S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2022 r. otrzymał od p. prof. dr hab. Jerzego Gębickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej informację o zmniejszeniu przez tego akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował, że w wyniku darowizny 500.000 szt. akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie jego udziału z ponad 5% w ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia udziału mniejszego, niż 5% ogólnej liczby głosów.

Liczba akcji i głosów z akcji posiadanych przez akcjonariusza przed zmianą udziału wynosiła 683.500 szt. akcji uprawniających do 683.500 głosów. Procentowy udział w kapitale zakładowym Pharmena S.A. wynosił 6,14%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 6,14%.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i głosów z akcji przez akcjonariusza wynosi 183.500 szt. akcji uprawniających do 183.500 głosów. Procentowy udział w kapitale zakładowym Pharmena S.A. wynosi obecnie 1,65%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 1,65%.

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, jak i że nie zawarł z żadną osobą trzecią (tj. z osobą, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie) umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Załączniki
Plik Opis
JG 2022_04_25 zmniejszenie.pdfJG 2022_04_25 zmniejszenie.pdf JG 2022_04_25 zmniejszenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-26 Konrad Palka Prezes Zarządu
2022-04-26 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki