REKLAMA

PHARMENA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

2022-01-28 10:02
publikacja
2022-01-28 10:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-28
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w 2022 roku będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższych harmonogramem:

• skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 31 marca 2022 r.;
• skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - w dniu 27 maja 2022 r.;
• skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. - w dniu 26 sierpnia 2022 r.;
• skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - w dniu 25 listopada 2022 r..

Jednocześnie Zarząd Emitenta na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757, dalej "Rozporządzenie"), informuje o zamiarze przekazywania przez Emitenta skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia. W związku z powyższym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Dodatkowo zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

W związku z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego:
• za IV kwartał 2021 r.
• za II kwartał 2022 r.

Zarząd PHARMENA S.A. deklaruje, iż dołoży starań, aby przekazywane informacje w sposób klarowny przedstawiały bieżącą sytuację finansową Spółki i były podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-28 Konrad Palka Prezes Zarządu
2022-01-28 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki