REKLAMA
WAŻNE

PHARMENA S.A.: Publikacja koncepcji działania 1-MNA w infekcji wirusem Sars-Cov-2

2020-07-15 09:04
publikacja
2020-07-15 09:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-15
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Publikacja koncepcji działania 1-MNA w infekcji wirusem Sars-Cov-2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 pt. "Potencjalny wpływ 1-MNA na skutki infekcji koronawirusa COVID-19" opublikowanego w dniu 26 marca 2020 r. w systemie ESPI oraz raportu bieżącego nr 12/2020 pt. „Złożenie zgłoszenia patentowego na zastosowanie 1-MNA we wskazaniu infekcje wirusowe oraz choroby alergiczne” " opublikowanego w dniu 8 kwietnia 2020 r. w systemie ESPI informuje, że w czasopiśmie Cell Death Discovery został opublikowana praca naukowa dotycząca koncepcji działania 1-MNA w infekcji wirusem Sars-Cov-2: https://doi.org/10.1038/s41420-020-00297-9

Jak wcześniej informowała Spółka w raporcie bieżącym nr 10/2020 opublikowanym 26.03.2020r. w systemie ESPI w artykule naukowym opublikowanym w marcu 2020 r. przez grupę chińskich i włoskich naukowców w Cell Death & Differentiation dotycząca odpowiedzi immunologicznej w infekcji koronawirusa COVID-19 autorzy rekomendowali podawanie witaminy B3 (nikotynamidu i kwasu nikotynowego) w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

Opublikowana obecnie praca w Cell Death Discovery prezentuje mitohormetyczną koncepcję działania 1-MNA w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.
Powszechnie wiadomo, że nikotynamid (NA) jest metabolizowany (przekształcany) do 1-metylonikotynamidu (1-MNA), a 1-MNA jest następnie metabolizowany do prostszych związków chemicznych tzw. pirydonów, co wiąże się z wytwarzaniem nadtlenku wodoru (H2O2). Tworzenie się znacznych ilości H2O2 wywołuje stres oksydacyjny, a zwiększona obecność H2O2 w organizmie jest często uważana za niekorzystną. Z drugiej strony, niewielkie ilości związków pro-oksydacyjnych, takich jak H2O2 mogą korzystnie wpływać na organizm, a efekt ten znany jest jako mitohormeza.
Jak wskazują publikacje naukowe H2O2 może aktywować (pobudzać) inflammasom NLRP3, który w organizmie człowieka powoduje skuteczną aktywację wrodzonej odpowiedzi immunologicznej podczas ostrej infekcji np. wirusowej (dzięki aktywacji inflammasomu NLRP3 tworzą się związki chemiczne mające na celu pokonanie infekcji wirusowej).
Należy podkreślić, iż 1-MNA ma znaczące właściwości przeciwzapalne. Ponieważ wydzielanie enzymu odpowiedzialnego za tworzenie H2O2 w wyniku przekształcania 1-MNA jest szczególnie wysokie w tkankach oddechowych, można oczekiwać, że aktywność przeciwzapalna 1-MNA w drogach oddechowych będzie również istotna.
Poziom 1-MNA w przypadku niektórych chorób wirusowych może być obniżony. Jest tak w przypadku niemowląt przechodzących infekcję wirusem RSV (ang. respiratory syncytial virus, syncytialny wirus oddechowy). Obniżenie poziomu 1-MNA, w przypadku ostrej infekcji wirusem RSV może być przyczyną osłabienia zdolności organizmu do zwalczania stanu zapalnego.
Niższe poziomy 1-MNA obserwowane w niektórych chorobach dróg oddechowych, w tym w infekcjach wirusowych, mogą sugerować, że 1-MNA odgrywa ważną rolę fizjologiczną w regulacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej a jego brak może skutkować znacznym nasileniem stanu zapalnego i niekorzystnymi rokowaniami klinicznymi. W związku z powyższym można wnioskować, iż uzupełnienie niedoboru 1-MNA podczas infekcji wirusowych może aktywować organizm człowieka do zwalczania stanu zapalnego (pobudzać wrodzoną odpowiedz immunologiczną organizmu na stan zapalny) i tym samym przyspieszać zwalczanie stanu zapalnego.
Można więc założyć że, zastosowanie witaminy B3 w celu zapobiegania uszkodzeniom zapalnym związanym z COVID-19 wydaje się uzasadnione, natomiast jeszcze lepszy efekt można osiągnąć poprzez zastosowanie bezpośrednio 1-MNA. Opublikowana praca w Cell Death Discovery prezentuje opisaną powyżej mitohormetyczną koncepcję działania 1-MNA w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

Powyższa informacja jest publikowana ze względu na fakt, iż możliwość zastosowania 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach obejmujących infekcje wirusowe, w szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), a także obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma).może mieć pozytywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-15 Konrad Palka Prezes Zarządu
2020-07-15 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki