REKLAMA

PHARMENA S.A.: Podpisanie umowy objęcia akcji serii F

2020-11-30 17:17
publikacja
2020-11-30 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Podpisanie umowy objęcia akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 27/2020 (pt. „Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii F”) opublikowanego w dniu 9 października 2020 r. w systemie ESPI, informuje, iż w dniu 30 listopada 2020 r. została podpisana umowa objęcia akcji serii F. Tym samym emisja akcji serii F doszła do skutku.
Na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 5 listopada 2020 roku, podjęta po wznowieniu obrad tego Zgromadzenia w dniu 24 listopada 2020 roku - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych Akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - spółka Pelion S.A. objęła 153.000 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
Cena emisyjna została ustalona na kwotę 9,86 zł (słownie: dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy). Akcje Serii F Spółki zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Akcje Serii F nie mają formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
Celem emisji akcji serii F jest sfinansowanie badań "Proof of concept" (potwierdzenie koncepcji działania leku) na modelach zwierzęcych, w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2. Ustalenie efektywnej dawki leku 1-MNA jest niezbędne do przeprowadzenia badań klinicznych na ludziach w infekcji wirusem Sars-Cov-2.

Powyższa informacja jest publikowana ze względu na fakt, iż wskutek dojścia do skutku emisji akcji F Spółka pozyskała środki na sfinansowanie badań "Proof of concept" (potwierdzenie koncepcji działania leku) na modelach zwierzęcych, w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2, co zwiększa szansę komercjalizacji 1-MNA i może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłą działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Konrad Palka Prezes Zarządu
2020-11-30 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki