REKLAMA

PHARMENA S.A.: Korekta raport kwartalnego za I kwartał 2022

2022-06-08 17:18
publikacja
2022-06-08 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-08
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Korekta raport kwartalnego za I kwartał 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pharmena S.A z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku, opublikowanego w dniu 27 maja 2022 roku w raporcie kwartalnym nr 1/2022.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 rok wskutek omyłki pisarskiej zamieścił błędne dane w Skróconym Sprawozdaniu z Wyniku na dzień 31.03.2022 w następujących pozycjach:
Koszt własny sprzedaży
Było: (1489)
Jest: (1425)
Zysk (strata) ze sprzedaży
było: 2379
jest: 2443
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
było: 469
jest: 533

Wynik finansowy brutto oraz netto za okres 1 kwartału 2022 roku nie uległy zmianie.
Spółka przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny zawierający prawidłowe dane.

Szczegółowa podstawa prawna
§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-08 Konrad Palka Prezes Zarządu
2022-06-08 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki