REKLAMA

PGS SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 07:38
publikacja
2021-04-30 07:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_roczny_PGS_2020-final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarządu_za_2020v_29.04_-final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGS_SOFTWARE_BSF_2020_sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_PGS_Software_S.A._-sprawozdanie_Zarzadu_oraz_finansowe_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 142 641 144 699 31 881 33 638
II. Zysk ze sprzedaży 22 102 25 855 4 940 6 010
III. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 21 791 25 833 4 870 6 005
IV. EBITDA 23 619 27 737 5 279 6 448
V. Zysk przed opodatkowaniem 20 629 29 049 4 611 6 753
VI. Zysk netto 19 564 26 844 4 373 6 240
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 586 25 387 4 601 5 902
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (35 025) (2 411) (7 828) (560)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 162) (478) (3 165) (111)
X. Przepływy pieniężne netto – razem (28 601) 22 498 (6 392) 5 230
XI. Aktywa razem 65 766 67 616 14 251 15 878
XII. Aktywa trwałe 4 812 5 268 1 075 1 237
XIII. Aktywa obrotowe 60 943 60 721 13 621 14 259
XIV. Kapitał własny razem 58 141 54 324 12 995 12 757
XV. Zobowiązania razem 7 625 13 292 1 704 3 121
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 509 1 013 110 238
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 116 12 279 1 590 2 883
XVIII. Liczba akcji 28 262 28 432 28 432 28 432
XIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,69 0,94 0,15 0,22
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,06 1,91 0,45 0,45


Średnie
kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i
porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP
w szczególności:


•           
kursu obowiązującego na
ostatni dzień każdego okresu (31.12.2020 r. - kurs ogłoszony przez NBP –
tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2019 z dnia 2020-12-31 tj. 
4,6148 zł; 31.12.2019
r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr
251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 tj.  4,2585
zł);


•           
kurs średni w każdym
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (2020 r. – 4,4742 zł;
2019 r. – 4,3017 zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_roczny_PGS 2020-final.pdfRaport_roczny_PGS 2020-final.pdf Sprawozdanie finansowe PGS Software S.A. za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu za 2020v 29.04 -final.pdfSprawozdanie Zarządu za 2020v 29.04 -final.pdf Sprawozdanie Zarządu PGS Software S.A. za rok 2020
PGS SOFTWARE_BSF 2020_sprawozdanie z badania.pdfPGS SOFTWARE_BSF 2020_sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PGS Software S.A. za rok 2020
Ocena Rady Nadzorczej PGS Software S.A. -sprawozdanie Zarządu oraz finansowe za rok 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej PGS Software S.A. -sprawozdanie Zarządu oraz finansowe za rok 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej PGS Software S.A. dot. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Emitenta za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu
2021-04-30 Marcin Stawarz Członek Zarządu
2021-04-30 Bartosz Jabłoński Członek Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Rolak Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Beata Wolfram Prezes Zarządu AUDYTOR Księgowość Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki