11,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
PGS Software SA (PSW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PGS_IIIQ2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 109 524 89 064 25 420 20 939
II. Zysk ze sprzedaży 22 971 18 808 5 331 4 422
III. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 22 881 18 891 5 311 4 441
IV. EBITDA 24 281 20 155 5 635 4 738
V. Zysk brutto 23 560 18 886 5 468 4 440
VI. Zysk netto 18 942 15 561 4 396 3 658
VII. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 17 248 11 976 4 003 2 816
VIII. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej (2 591) (1 209) (601) (284)
IX. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej (354) (13 894) (82) (3 266)
X. Przepływy pieniężne netto – razem 14 303 (3 127) 3 320 (735)
XI. Aktywa / Pasywa razem 61 035 37 944 13 955 8 883
XII. Aktywa trwałe 5 726 4 966 1 309 1 163
XIII. Aktywa obrotowe 53 682 32 978 12 274 7 721
XIV. Kapitał własny razem 46 422 25 500 10 614 5 970
XV. Zobowiązania razem 14 613 12 444 3 341 2 913
XVI. Zobowiązania długoterminowe 867 1 254 198 293
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 746 11 190 3 143 2 620
XVIII. Liczba akcji 28 432 28 232 28 232 28 232
XIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,67 0,55 0,16 0,13
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 1,63 0,90 0,37 0,21


Średnie
kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i
porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP
w szczególności: kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu
(30.09.2019 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP
nr 189/A/NBP/2019 z dnia 2019-09-29 tj. 
4,3736 zł; 31.12.2018
r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr
252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31 tj.  4,3000 zł,
30.09.2018 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr
189/A/NBP/2018 z dnia 2018-09-29 tj.  4,2714
zł, kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
(IIIQ 2019r. – 4,3497 zł; IIIQ 2018r. – 4,2815 zł; 2018r. – 4,2087). W
przypadku danych porównawczych za IIIQ 2019r. oraz IIIQ 2018r. użyto
kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (I-IIIQ
2019r.- 4,3086 zł;  I-IIIQ
2018r. - 4,2535 zł).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PGS IIIQ2019.pdfPGS IIIQ2019.pdf Raport kwartalny
za III kwartał 2019 roku
PGS Software S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.