REKLAMA

PGS SOFTWARE S.A.: Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w I kwartale 2021 roku

2021-04-09 18:12
publikacja
2021-04-09 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
PGS SOFTWARE S.A.
Temat
Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w I kwartale 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o przychodach ze sprzedaży osiągniętych w I kwartale 2021 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2021 roku wyniosła ok. 42 926 tys. zł. co oznacza wzrost o 9,0% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Wzrost liczony w Euro wyniósł 4,4%. W I kwartale 2021 roku Spółka pozyskała 8 nowych klientów.

W stosunku do IV kwartału 2020 roku przychody Emitenta wzrosły o 12,2%. W tym samym okresie wzrost przychodów liczony w Euro wyniósł 11,6%.

Zarząd spodziewa się, że na uzyskany zysk w I kwartale 2021 roku wycena zabezpieczeń walutowych będzie miała ujemny wpływ w wysokości około 1 850 tys. zł. Zostały również utworzone odpisy na nieściągalne należności na kwotę około 400 tys. zł.

Podobnie jak w ostatnich miesiącach 2020 roku wzrost obrotów Spółki jest obecnie limitowany głównie możliwościami rekrutacyjnymi. Popyt na usługi produkcji oprogramowania pozostaje na wysokim poziomie. W I kwartale 2021 Emitent odnotował największy historycznie wzrost liczebności załogi. W ocenie Zarządu w Q2 można spodziewać się kontynuacji wzrostu, co jednak będzie uzależnione od takich czynników jak: liczby dni roboczych w kolejnych miesiącach, zdolności rekrutacyjnych Emitenta czy skłonności do brania urlopów przez członków zespołu Emitenta w dobie pandemii. Emitent nie jest w stanie oszacować wielkości tego wzrostu, jednak nie planuje spowolnienia działań w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r.

Zarząd Emitenta informuje, że podana powyżej wartość przychodów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczna wartość przychodów i wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2021 roku zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki