REKLAMA

PGS SOFTWARE S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

2021-03-10 17:58
publikacja
2021-03-10 17:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
PGS SOFTWARE S.A.
Temat
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGS Software S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 marca 2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Emitenta. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest wzrost wartości dla akcjonariuszy. Na obecnym etapie przeglądu różne opcje strategiczne będą rozważane przez Zarząd, w szczególności pozyskanie dla Emitenta nowego inwestora, poszukiwanie potencjalnych celów akwizycyjnych lub dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również nie podjęcie żadnych działań.

Doradcą finansowym Spółki w ramach przeglądu opcji strategicznych będzie Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k., a doradcą prawnym kancelaria DLA Piper Giziński Kycia sp.k.

Jednocześnie Spółka informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-10 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki