11,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
PGS Software SA (PSW)

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-12
Skrócona nazwa emitenta
PGS SOFTWARE S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Spółką) powziął informację, iż w dniu 19 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 13 czerwca 2019r.

Zarząd podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie III § 8 ust.1 Statutu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 562 838,10 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 28 141 905 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć) akcji, w tym:
1) 12.500.0000 akcji imiennych serii A o numerach od A 00.000.001 do A 12.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
2) 12.500.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od B 00.000.001 do B 12.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
3) 250.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 250.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
4) 1.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach D od 0.000.001 do D 1.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
5) 631.405 akcji na okaziciela serii E o numerach E od 000.001 do E 631.405, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
6) 260.000 akcji na okaziciela serii F o numerach F od 000.001 do F 260.000, o wartości nominalnej 0.02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
7) 259.000 akcji na okaziciela serii G o numerach G od 000.001 do G 259.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
8) 241.500 akcji na okaziciela serii H o numerach H od 000.001 do H 241.500, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja.”

Zarejestrowana zmiana III § 8 ust.1 Statutu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 568 642,14 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote czternaście groszy) i dzieli się na 28 432 107 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sto siedem) akcji, w tym:
1) 12.500.0000 akcji imiennych serii A o numerach od A 00.000.001 do A 12.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
2) 12.500.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od B 00.000.001 do B 12.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
3) 250.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 250.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
4) 1.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach D od 0.000.001 do D 1.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
5) 631.405 akcji na okaziciela serii E o numerach E od 000.001 do E 631.405, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
6) 260.000 akcji na okaziciela serii F o numerach F od 000.001 do F 260.000, o wartości nominalnej 0.02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
7) 259.000 akcji na okaziciela serii G o numerach G od 000.001 do G 259.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
8) 241.500 akcji na okaziciela serii H o numerach H od 000.001 do H 241.500, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja.
9) 200.202 akcji na okaziciela serii I o numerach I od 000.001 do I 200.202, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja.
10) 90.000 akcji na okaziciela serii J o numerach J od 000.001 do J 90.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja.”

Aktualizacja Statutu Spółki wynikała z konieczności dostosowania jego brzmienia do rzeczywistego stanu prawnego poprzez usunięcie nieaktualnych postanowień odnoszących się do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją programu motywacyjnego, który został zakończony. Aktualizacja treści Statutu ma charakter wyłącznie porządkowy i została przeprowadzona na potrzeby aktualizacji w/w dokumentu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-12 WOJCIECH GURGUL PREZES ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.