Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 26 marca 2014 roku powołało w skład Rady Nadzorczej PGNiG:
• Pana Andrzeja Janiaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, odbył aplikację sędziowską (1980-1982), radca prawny (od 1987), dr habilitowany nauk prawnych (2005). Od ukończenia studiów nieprzerwanie zatrudniony w UAM - od 2008 r. jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeniowego. W latach 2009-2012 zatrudniony w tym charakterze również w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a od 2012 także w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Działalność naukową i dydaktyczną łączy z praktyką w sferze gospodarczej. Był m. in. głównym specjalistą w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, doradcą prezesa Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, arbitrem w składach sądów polubownych, konsultantem lub pełnomocnikiem procesowym wielu podmiotów gospodarczych.

Nowo powołany członek Rady Nadzorczej poza PGNiG nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, March 26th 2014

Changes in the composition of the PGNiG Supervisory Board

Current Report No. 36/2014

The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
(“PGNiG”) reports that the Extraordinary General Meeting of PGNiG SA
held on March 26th 2014 appointed to the Supervisory Board of PGNiG SA:


• Mr Andrzej Janiak.


Graduate of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz
University of Poznań, completed legal training for court judges
(1980-1982) and has been legal counsel since 1987; since 2005 has held a
post-doctoral degree of Habilitated Doctor (doctor habilitatus) in law.
He has worked at the Adam Mickiewicz University of Poznań since
graduation, and in 2008 became Professor at the Chair of Civil,
Commercial and Insurance Law. In 2009-2012, he was also Professor at the
Chair of Commercial Law of the Faculty of Management of the Poznań
University of Economics, and since 2012 – at the Chair of Civil and
Commercial Law of the Faculty of Law and Administration of Szczecin
University. He combines his academic and teaching pursuits with business
experience. He has worked as chief specialist at the Poznań Branch of
the National Bank of Poland and an adviser to the President of
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.; also served as an arbitrator in
arbitral tribunals, as well as a consultant and process agent for
various companies.


The newly-appointed Member of the Supervisory Board is not engaged in
any activities competitive to PGNiG’s business. Mr Andrzej Janiak is not
a partner in any competitive civil-law partnership or another type of
partnership, or member of the governing bodies of any company
competitive to PGNiG. He is not entered in the Register of Insolvent
Debtors maintained under the National Court Register Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-26 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2014-03-26 Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. składników aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice wraz z towarzyszącą infrastrukturą przesyłową, zmian w statucie oraz przyjęcia zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl