REKLAMA

PGNIG: Zgoda UOKiK na utworzenie przez PGNiG, PKN ORLEN i Energa wspólnego przedsiębiorcy CCGT Ostrołęka

2021-04-14 20:13
publikacja
2021-04-14 20:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zgoda UOKiK na utworzenie przez PGNiG, PKN ORLEN i Energa wspólnego przedsiębiorcy CCGT Ostrołęka
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka „C”, Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 kwietnia 2021 roku decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Energa S.A. oraz PGNiG wspólnego przedsiębiorcy, tj. CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. („Spółka”), powołanego dla realizacji projektu budowy bloku energetycznego z zastosowaniem technologii zasilania paliwem gazowym.

PGNiG przystąpi do Spółki po uprzednim spełnieniu przesłanek opisanych w ww. umowie inwestycyjnej, do których należy m.in. uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych PGNiG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, April 14th 2021


Office of Competition and Consumer Protection’s approval to establish
joint entrepreneur CCGT Ostrołęka by PGNiG, PKN ORLEN and Energa


Current Report No. 13/2021


Further to Current Report No. 66/2020 of December 22nd 2020, regarding
execution of investment agreement on rules governing cooperation in
construction of gas-fired power generation unit at Ostrołęka C Power
Plant, the Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
SA ("PGNiG") reports on receiving on April 14th 2021 the decision issued
by the President of the Office of Competition and Consumer Protection on
approval for the creation by PKN ORLEN S.A., Energa SA and PGNiG of the
joint venture, i.e. CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. (“the Company”),
established for the purposes of the project to construct the gas-fired
power generation unit.


PGNiG will join the Company after fulfilling the conditions presented in
the above-mentioned investment agreement, which include, inter alia,
obtaining relevant corporate approvals.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-14 Artur Cieślik Wiceprezes Zarządu
2021-04-14 Przemysław Wacławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki