Zawarcie umowy na dostawy LNG ze spółką Port Arthur LNG, LLC

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-19
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zawarcie umowy na dostawy LNG ze spółką Port Arthur LNG, LLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raport Bieżącego Nr 34/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 r. zawarto wiążącą umową długoterminową („Umowa”) na dostawy gazu skroplonego („LNG”) z firmą Port Arthur LNG, LLC, spółką zależną Sempra LNG & Midstream, LLC.

Umowa zakłada zakup przez PGNiG około 2 mln ton LNG (tj. około 2,7 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez Spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

Dostawy od Port Arthur LNG, LLC będą realizowane z powstającej instalacji produkcyjnej Port Arthur w Jefferson County w Teksasie o planowanym terminem zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r.

W ocenie Zarządu PGNiG, warunki zawartych Umów są satysfakcjonujące w kontekście realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych. Formuła cenowa Umowy oparta jest o cenę LNG notowaną na amerykańskim indeksie Henry Hub.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, December 19th 2018


Execution of LNG supply contract with Port Arthur LNG, LLC


Current Report No. 63/2018


Further to the Current Report No. 34/2018 of June 26th 2018, the
Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
(“PGNiG”, the “Company”) announces that after obtaining the required
corporate approvals, binding long-term contract (the “Contract”) for the
supply of liquefied natural gas (“LNG”) was signed on December 19th 2018
with Port Arthur LNG, LLC., a subsidiary of Sempra LNG & Midstream, LLC.


The Contract provides for the purchase by PGNiG of approximately 2
million tonnes of LNG (i.e. approximately 2.7 bcm of natural gas after
regasification) annually for 20 years. The deliveries will be made on a
free-on-board basis and may be further traded by the Company on
international markets.


The deliveries from Port Arthur LNG, LLC, will be made through Port
Arthur liquefaction unit in Jefferson County, Texas, which is currently
under construction and is planned for commissioning in 2023.


In the opinion of the PGNiG Management Board, the terms and conditions
of the Contract are satisfactory in the context of the PGNiG Group’s
strategy to expand LNG trading on global markets. The price formula in
the Contract is based on the LNG price quoted on the US Henry Hub index.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Michał Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
2018-12-19 Maciej Woźniak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. składników aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice wraz z towarzyszącą infrastrukturą przesyłową, zmian w statucie oraz przyjęcia zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl