Nabycie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-06
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Nabycie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), powziął w dniu 6 grudnia 2018 r. informację, że oferta Spółki na objęcie udziałów w Bloku nr 5 w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została wybrana jako najkorzystniejsza w rundzie przetargowej na udzielenie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, organizowanej przez Ras Al Khaimah Petroleum Authority.

W następstwie wyboru oferty PGNiG będzie zobowiązane do zawarcia porozumienia o poszukiwaniu i podziale produkcji (ang. Exploration and Production Sharing Agreement, „EPSA”) oraz wykonania prac poszukiwawczych w postaci akwizycji sejsmiki 3D oraz wierceń. W EPSA zdefiniowano trzy 2-letnie okresy poszukiwawcze z możliwością przedłużenia o 2-letni okres rozpoznawczy oraz 30-letni okres produkcji. Po każdym z okresów poszukiwawczych istnieje możliwość rezygnacji z udziałów w bloku pod warunkiem wypełnienia określonych w EPSA zobowiązań. Wysokość zabezpieczeń dla każdego z okresów poszukiwawczych będzie wynosić ok. 7 mln dolarów amerykańskich.

Projekt, z uwagi na jego etap poszukiwawczy, obarczony jest ryzykiem braku odkrycia złoża węglowodorów.

Objęcie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów stanowi jeden z elementów „Strategii GK PGNiG na lata 2017- 2022, z perspektywą do 2026 r.” w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, w celu zwiększenia zasobów i poziomu wydobycia węglowodorów PGNiG.

Publikacja informacji dot. złożenia oferty nabycia praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została opóźniona w dniu 13 listopada 2018 roku do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, December 6th 2018


Acquisition of rights to explore for, to appraise and to produce
hydrocarbons in Ras Al Khaimah emirate, United Arab Emirates (UAE).


Current Report No. 61/2018


The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
(„PGNiG”, „Company”) announces that on December 6th 2018 the Company was
informed that the Company’s offer for acquisition of interests in Block
no. 5 in Ras Al Khaimah emirate, United Arab Emirates (UAE), has been
recognised as best available as part of a bid round for grant of rights
to explore for, to appraise and to produce hydrocarbons organised by Ras
Al Khaimah Petroleum Authority.


Following the selection of its bid, PGNiG will be obliged to enter into
an Exploration and Production Sharing Agreement (EPSA) and perform
exploration work consisting in 3D seismic acquisition and drilling. The
EPSA provides for three two-year exploration periods with the
possibility of extension for a two-year period and a thirty-year
production period. After each exploration period, it is possible to
relinquish the interest in the block subject to meeting the obligations
set out in the EPSA. The security for each exploration period may amount
to approximately USD 7 million.


The project is the exploration project and as such involves a risk of
failure to discover a hydrocarbons deposit.


Participation in the bid rounds for the grant of rights to prospect and
explore for and to produce hydrocarbons is one of the elements of the
‘PGNiG Group’s strategy for 2017-2022 with an outlook until 2026’ in the
Exploration and Production segment, regarding expansion of PGNiG’s
resource base and hydrocarbon output.


The announcement of information on submission of an offer to acquisition
of rights to explore for, to appraise and to produce hydrocarbons in Ras
Al Khaimah emirate in United Arab Emirates was delayed on November 13th
2018 until today pursuant to Article 17(4) of Regulation (EU) No.
596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16th
2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.

Legal basis:


Article 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of April 16th 2014 on market abuse and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-06 Piotr Woźniak Prezes Zarządu
2018-12-06 Michał Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. składników aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice wraz z towarzyszącą infrastrukturą przesyłową, zmian w statucie oraz przyjęcia zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl