Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-02
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.

W dniu 2 października 2017 roku PGNiG wyemitowała obligacje („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 6 maja 2014 roku („Program”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych), w tym:

- Emisja 400 obligacji o łącznej wartości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) z datą wykupu w dniu 16 października 2017 roku, o rentowności 1,7700% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu.

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.

Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 16 października 2017 roku 190.000.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, October 2nd 2017


PGNiG Notes Placed with the Group Subsidiaries


Current Report No. 82/2017


The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
(“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by the
Group subsidiaries.


On October 2nd 2017, PGNiG issued notes (the “Notes”) under the
Short-Term Note Issue Programme dated May 6th 2014 (the “Programme”).
The aggregate par value of the Notes is PLN 40,000,000.00 (forty million
złoty), including:


- 400 Notes with the total value of PLN 40,000,000.00 (forty million
złoty), maturing on October 16th 2017 and yielding 1.7700% per annum,
which have been acquired by Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. in which
PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at
the General Meeting.


The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty).


All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offered
in a private placement exclusively in the territory of Poland.


The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry form, and
will be redeemed at par value.


PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading. The
Programme is a tool designed to effectively manage short-term liquidity
within the PGNiG Group.


Following the Note issue discussed above, the total par value of notes
issued under the Programme and outstanding as at October 16th, 2017 is
PLN 190,000,000.00 (one hundred ninety million złoty).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-02 Michał Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
2017-10-02 Radosław Bartosik Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl