REKLAMA

PGNIG: Dywidenda za rok obrotowy 2019

2020-06-24 14:11
publikacja
2020-06-24 14:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Dywidenda za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG („ZWZ”) na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2020 roku podjęło decyzję o podziale kwoty 1 628 957 224,65 zł, na którą składa się zysk finansowy netto PGNiG za rok 2019 w kwocie 1 747 606 301,26 zł oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z wdrożenia nowych standardów rachunkowości (MSSF 9 w 2018 roku i MSSF 16 w 2019 roku) w kwocie 118 649 076,61 zł w następujący sposób:

a) kwotę 520 048 337,13 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
b) kwotę 1 108 908 887,52 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Dywidendą objętych jest 5 778 314 857 akcji, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy). ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 20 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, June 24th 2020


Dividend for the financial year 2019


Current Report No. 33/2020


The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
(“PGNiG”, “Company”) reports that the Annual General Meeting ("AGM")
held on June 24th 2020 resolved to allocate PLN 1,628,957,224.65,
comprising PGNIG’s net profit for 2019 of PLN 1,747,606,301.26 and
accumulated loss brought forward of PLN 118,649,076.61 resulting from
the implementation of new accounting standards (IFRS 9 in 2018 and IFRS
16 in 2019), as follows:


a) PLN 520,048,337.13 shall be distributed to the Company’s shareholders
as dividend;


b) PLN 1,108,908,887.52 shall be transferred to the Company’s statutory
reserve funds.


The number of shares carrying the right to dividend is 5,778,314,857,
and thus the amount of dividend per share is PLN 0.09 (nine grosz). The
dividend record date and the dividend payment date were set by the AGM
for July 20th 2020 and August 3rd 2020, respectively.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Przemysław Wacławski Wiceprezes Zarządu
2020-06-24 Robert Perkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki