REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej

2022-06-23 11:33
publikacja
2022-06-23 11:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB392022_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR392022_appendix.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu p. Zbigniewa Gryglasa ze składu Rady Nadzorczej PGE.

Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:
- pani Anny Kowalik,
- pana Artura Składanka,
- pani Janiny Goss,
- pana Tomasza Hapunowicza,
- pana Mieczysława Sawaryna,
- pana Marcina Kowalczyka,
- pana Radosława Winiarskiego.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje o Członkach Rady Nadzorczej PGE.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB392022_zalacznik.pdfRB392022_zalacznik.pdf Informacje o członkach Rady Nadzorczej
CR392022_appendix.pdfCR392022_appendix.pdf Information about the Supervisory Board members

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changes in the Supervisory Board

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, the
Company") discloses that on June 22, 2022 the Ordinary General Meeting
of the Company (“OGM”) adopted resolution on dismissing Mr. Zbigniew
Gryglas from the Supervisory Board of PGE.

Afterwards, the OGM adopted resolutions on appointing to a new term of
office of the Supervisory Board:


- Mrs. Anna Kowalik,


- Mr. Artur Składanek,


- Mrs. Janina Goss,


- Mr. Tomasz Hapunowicz,


- Mr. Mieczysław Sawaryn,


- Mr. Marcin Kowalczyk,


- Mr. Radosław Winiarski.

The Company attaches information about the Supervisory Board members.

Legal ground: § 5 point 5 and § 10 of the Regulation of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state. (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2022-06-23 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki