REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

2023-02-03 14:21
publikacja
2023-02-03 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 3 lutego 2023 roku PGE zawarła umowę kredytową („Umowa”) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”). Wartość umowy kredytowej wynosi 1 400 000 000 zł, kredyt przeznaczony będzie na realizację projektów w segmencie dystrybucji, obejmujących program kablowania linii średniego napięcia, przyłączanie nowych odbiorców i źródeł wytwórczych oraz instalację liczników zdalnego odczytu. Inwestycje przewidziane są do realizacji w latach 2022-2025.

Okres dostępności kredytu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy, a okres obowiązywania umowy będzie wynosić maksymalnie 18 lat od dnia wykorzystania ostatniej transzy w ramach Umowy. Wysokość oprocentowania będzie ustalana każdorazowo przed wypłatą danej transzy. Umowa nie przewiduje zabezpieczeń rzeczowych. Po zawarciu ww. Umowy łączna wartość nominalna umów finansowania z EBI wynosi 5 662 500 000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Signing of a loan agreement with European Investment Bank


The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”)
discloses that on February 3, 2023 PGE has signed a loan agreement (the
“Agreement”) with European Investment Bank (“EIB”). The value of the
loan agreement amounts to PLN 1 400 000 000, the loan will be intended
for implementation of the projects in the distribution segment,
including MV lines cabling program, connection of new off-takers and
generating units as well as installation of smart meters. Investments
are planned to be implemented in years 2022-2025.


Loan availability period is 24 months from the Agreement signing date
and the maturity date will be maximum 18 years from the drawing date of
the last installment under the Agreement. The interest rate will be
determined before the payment of the each installment. The Agreement
does not provide for tangible collaterals. After signing the above
mentioned Agreement, total nominal value of the financing from EIB
amounts to PLN 5 662 500 000.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-03 WOJCIECH DĄBROWSKI PREZES ZARZĄDU
2023-02-03 LECHOSŁAW ROJEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki