REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zawarcie przez spółki z Grupy PGE umowy ramowej z PGNiG na dostawy gazu

2022-09-30 11:55
publikacja
2022-09-30 11:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zawarcie przez spółki z Grupy PGE umowy ramowej z PGNiG na dostawy gazu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), informuje, że w dniu 30 września 2022 r. spółki zależne PGE - PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o. - zawarły z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”) umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego („Umowa”) wraz z kontraktami indywidualnymi, regulującymi handlowe warunki dostaw gazu.

Umowa wraz z kontraktami indywidualnymi ujednolica, dotąd różne warunki zakupu gazu wysokometanowego przez PGE dla wszystkich miejsc odbioru. Równocześnie gwarantowane są dostawy dla realizowanych przez PGE inwestycji dekarbonizacyjnych, m.in. PGE Gryfino 2050 (budowa dwóch bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra) oraz Nowa Elektrociepłownia Czechnica, wraz z zabezpieczeniem okresu rozruchu.

Umowa ramowa została zawarta na czas nieoznaczony, natomiast kontrakty indywidualne zapewniają dostawy paliwa gazowego dla 10 jednostek wytwórczych Grupy PGE w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2025 r. Szacunkowa wartość paliwa gazowego objętego Umową i kontraktami indywidualnymi wynosi ok. 23 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w kontraktach indywidualnych będą rynkowe wartości indeksów cen gazu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PGE Group companies concluded agreement with PGNiG for gas supplies

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
"Company", “PGE”) discloses that on September 30, 2022, PGE’s
subsidiaries - PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespół
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. and PGE Gryfino 2050 Sp.
z o.o. – concluded a framework agreement with Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. (“PGNiG”) for sale of gas fuel (the “Agreement”)
along with individual contracts, regulating commercial terms of gas
supplies.

The Agreement, together with individual contracts, standardise the so
far diversified conditions of purchase of high-methane gas by PGE for
all collection points. At the same time, supplies are guaranteed for the
decarbonisation investments pursued by PGE, inter alia PGE Gryfino
(construction of two CCGT units at Dolna Odra power plant) and New
Czechnica CHP plant, including start-up period.

The framework agreement was concluded for an indefinite period, while
the individual contracts secure supplies of gas for 10 generating units
of PGE Group in period October 1, 2022 – December 31, 2025. The
estimated value of gas fuel under the Agreement and the individual
contracts amounts to approx. PLN 23 billion. The pricing formula applied
for the individual contracts will be based on gas market price indices.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2022-09-30 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki